ลูกค้าต้องการใบเสร็จ

รับทำบัญชี.COM | ใบส่งสินค้า ใบส่งของตัวจริง เบิกกับบริษัท?

ลูกค้าต้องการใบเสร็จ ใบส่งของตัวจริง เพื่อทำเรื่องเบิกกับบริษัท

ลูกค้าต้องการใบเสร็จ ใบส่งของตัวจริง เพื่อทำเรื่องเบิกกับบริษัท แต่ยังไม่จ่ายเงินจริง ควรทำอย่างไรคะ
ตอบ ออกให้ไม่ได้ค่ะ

การขอใบส่งของ (Invoice) ตัวจริงเพื่อเบิกกับบริษัทเป็นกระบวนการที่สำคัญในการทำธุรกิจและการค้า ใบส่งของเป็นเอกสารที่ระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ถูกจัดส่งหรือขายแก่ลูกค้า และราคาที่เสนอหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง นี่คือขั้นตอนพื้นฐานในการขอใบส่งของตัวจริงเพื่อเบิกกับบริษัท

 1. จัดเตรียมข้อมูล

  • ตรวจสอบรายละเอียดของการซื้อขายหรือบริการที่ได้เกิดขึ้น รวมถึงรายการสินค้าหรือบริการที่ได้จัดส่งหรือขายให้กับลูกค้า
 2. สร้างใบส่งของ

  • ใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือสร้างใบส่งของเพื่อระบุรายละเอียดของการซื้อขาย รวมถึงรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ ราคา, ปริมาณ, ราคารวม, วันที่ส่งของ, เงื่อนไขการชำระเงิน, และข้อมูลติดต่อ
 3. ตรวจสอบข้อมูล

  • ตรวจสอบข้อมูลใบส่งของเพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดทั้งหมดถูกต้อง ราคาถูกต้อง และค่าใช้จ่ายที่ถูกต้อง
 4. ส่งใบส่งของ

  • ส่งใบส่งของตัวจริงแก่บริษัทหรือลูกค้าของคุณ มักจะทางอิเมลหรือการส่งใบส่งของแบบพิมพ์ออกมา
 5. รอการชำระเงิน

  • หลังจากส่งใบส่งของแล้ว รอให้บริษัทหรือลูกค้าชำระเงินตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุในใบส่งของ
 6. ติดตามและบันทึก

  • ติดตามการชำระเงินและทำการบันทึกการเรียกเก็บเงินในทะเบียนบัญชีของคุณ

การสร้างและขอใบส่งของตัวจริงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารการเงินและการทำธุรกิจ ในกรณีที่คุณมีคำถามเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือในการจัดทำใบส่งของ คุณอาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางการเงินหรือธุรกิจที่คุณไว้วางใจเพื่อคำแนะนำเพิ่มเติม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )