2 ตัวอย่าง ใบส่งของชั่วคราว ฟอร์ม อังกฤษ

ใบส่งของชั่วคราว
[Total: 7885 Average: 5]

ใบส่งของชั่วคราว

ใบส่งของชั่วคราว คือ ?

ใบส่งของชั่วคราว คือ เป็นเอกสาร ที่ธุรกิจบางประเภท จะต้องใช้แล้วจำเป็นต้องใช้มัน ถือเป็นเอกสารที่รับรู้ระหว่าง ผู้ซื้อ และ ผู้ขายเท่านั้น ไม่ได้มีผลทางภาษีจากกรมสรรพากร แต่อย่างใด แต่!! ก็อาจจะนำมาเป็นหลักฐานทางภาษีหากมีการตรวจสอบสินค้า หรือรายได้ ค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ใบส่งของชั่วคราว ?

ใบส่งของ ชั่วคราว ใช้ เพื่อ
    ถ้าจะพูดถึงคำว่า ใบส่งของ ใบส่งของชั่วคราว บางกิจการ หรือบาง ธุรกิจอาจได้ยินผ่านๆ หู แต่ ไม่ทราบความหมาย ความสำคัญจริงๆ ของใบส่งของ หรือบางกิจการไม่ได้ใช่เอกสารชนิดนี้แต่ได้รับมา ก็ไม่รู้จะลงบันชีอย่างไร
หากใบส่งของนั้นไม่ระบุจำนวนเงินก็ไม่สามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ แต่หากต้องการลงบันทึกบัญชีจะต้องจัดทำใบสำคัญจ่ายแนบ และระบุให้ชัดเจน ก็จะสามารถนำมาลงเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีได้ แต่ก็ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

ใบส่งของชั่วคราว

ใบส่งสินค้าชั่วคราว คือ (Temporary delivery note) เอกสารที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายว่าตรงกันหรือไม่ ใช้ส่งให้กับผู้รับสินค้าเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมีความเข้าใจและตกลงรวมกัน ไม่สามารถนำมาลง บันทึกบัญชี หรือ เป็นเอกสารที่ใช้ทางภาษีได้

ใครออกใบส่งของชั่วคราว

ผู้ออกใบส่งของ
การออกใบส่งของทางบัญชี ต้องดูว่ากิจการออกใบส่งของให้แล้ว มีการเคลื่อนไหวส่งสินค้าให้กับลูกค้าแล้วรึยัง หากยังก็จะไม่มีผลทางบัญชี ไม่จำเป็นต้องบันทึกบัญชี แต่เป็นการออกเอกสารให้กับลูกค้า ว่าจะมีการส่งของให้วันไหน ของจะถึงวันไหน

การออกเอกสาร เลขที่ วันที่ ข้อความ ไม่จำเป็นต้องตรงตามใบกำกับภาษีตามที่สรรพากรกำหนด  เนื่องจากเอกสารใบนี้ ไม่สามารนำมาใช้ได้ในทางภาษีซื้อ และภาษีขายได้ และการออกใบส่งของนั้น บางครั้ง ใบกำกับภาษีขาย ก็อาจจะรันเลขที่ หรือวันที่ไปก่อนหน้าที่ จะมีการนำส่งสินค้าจากใบสั่งซื้อนั้นเองนั้นเองแต่การออกใบส่งของนั้น อาจจะอ้างถึงเลขที่ใบสั่งซื้อ ใบกำกับภาษีได้

ผู้รับใบส่งของ ชั่วคราว
เช่นเดียวกัน ฝั่งผู้รับเอกสารใบส่งของนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องบันทึกบัญชีหากยังไม่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย ฝั่งผู้รับนั้นจะต้องการนำเอกสารๆ ต่างที่ได้จ่ายชำระเงินแล้ว มาลงบันทึกบัญชีในกรณีที่จำเป็นต้องบันทึกบัญชี ก็สามารถทำใบสำคัญจ่ายแนบ แล้วนำจำนวนเงินนั้นมาบันทึกบัญชีได้

เมื่อได้รับใบส่งของ ชั่วคราวบันทึกบัญชีอย่างไร

1.กรณีที่ได้รับใบส่งของและจ่ายชำระเป็นเงินสด แต่เอกสารใบส่งของไม่ระบุจำนวนเงิน และเอกสารเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

กิจการจะต้องทำสำคัญจ่าย ให้ถูกต้อง อ้างอิงถึงเอสารที่ได้มามีผู้รับเงิน และผู้จ่ายชำระเงิน จึงสามารถนำมาบันทึกบัญชีได้
Dr.สินค้า/วัสดุ              xx.-
Cr.เงินสด                      xx.-

หากยังไม่ได้จ่ายชำระเงิน ให้ลงเป็นเจ้าหนี้การค้า
Dr.สินค้า/วัสดุ               xx.-
Cr.เจ้าหนี้                      XX.-

ใบส่งของชั่วคราว

ดาวน์โหลดใบส่งสินค้าชั่วคราว doc

ใบส่งสินค้าชั่วคราว doc

ใบส่งสินค้าชั่วคราว excel

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 16, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top