3 ลูกค้า โอนเงิน เข้าบัญชี หักค่าธรรมเนียม

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

ลูกค้า โอนเงิน ค่าบริการ เข้าบัญชี

โอนเงินเข้าบัญชี

ลูกค้า โอนเงิน ค่าบริการ เข้าบัญชี

ลูกค้าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชี โดนหักค่าธรรมเนียม ต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

ในกรณีที่กิจการถูกหักค่าธรรมเนียมธนาคาร ต้องบันทึกบัญชีดังนี้

เดบิท เงินฝากธนาคาร
เดบิท ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เครดิต ลูกหนี้การค้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

ข้อมูล : ค่าบริการทำบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top