รับทำบัญชี.COM | ลูกหนี้คืออะไรถือว่าเป็นอะไรธุรกิจ?

ลูกหนี้

ลูกหนี้ คือ

ลูกหนี้ คือ สิทธิที่กิจการจะได้รับเงินสดหรือ ทรัพยากรหรือประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอื่นๆ เมื่อถึง กําหนดชําระ สิทธิที่จะเรียกร้องอย่างหนึ่งของเจ้าหนี้ในการที่ จะให้ชำระหนี้ด้วยเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่น โดยคาดหมายว่าจะได้รับชำระเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้จัดเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งของกิจการและควรแสดงในงบการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับนั่นก็คือจำนวนที่คาดหมายว่าจะเก็บได้
โดยทั่วไปประเภทของลูกหนี้แบ่งออก ได้ 2 ประเภท คือ
1.ลูกหนี้การค้า เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการที่กิจการได้ส่งแจ้งหนี้หรือได้ตกลงอย่างเป็นทางการกับผู้ซื้อ
2.ลูกหนี้อื่น เป็นลูกหนี้ที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า เช่น ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและลูกจ้าง เงินให้กู้ยืมอื่น เป็นต้น

ลูกหนี้ อยู่หมวดไหน

ลูกหนี้ อยู่ในงบดุล

ลูกหนี้ อยู่ในงบอะไร

ลูกหนี้ อยู่หมวดสินทรัพย์

ลูกหนี้ บันทึกบัญชี

Dr ลูกหนี้
Cr รายได้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ลูกหนี้

1.เมื่อกิจการเกิดลูกหนี้จากการค้า (ยังไม่ได้รับชำระเงิน)

2.เมื่อกิจการได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้เต็มจำนวน

ลูกหนี้ คือ
ลูกหนี้ คือ

ลูกหนี้ (Debtors) คือ บุคคลหรือธุรกิจที่ยังค้างชำระเงินหรือหนี้ต่อบุคคลหรือธุรกิจอื่น ๆ โดยทั่วไปจะเป็นเงินที่ถูกยืมให้และยังไม่ได้ชำระคืน หรือเงินที่ค้างครองโดยผู้อื่น บุคคลหรือธุรกิจที่เป็นลูกหนี้จะต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างฝ่ายยืมและฝ่ายยืมเงิน.

ตัวอย่างของลูกหนี้สามารถรวมถึง

 1. บุคคลที่ยืมเงิน เช่น บุคคลที่ยืมเงินจากธนาคารหรือบริษัทการเงินเพื่อซื้อบ้านหรือรถ.

 2. ธุรกิจลูกหนี้ เช่น ธุรกิจที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ขายและยังไม่ได้ชำระเงินตามข้อตกลงการซื้อขาย.

 3. ค่าคอมมิชชั่นที่ค้างครอง บุคคลที่ทำงานในฐานะตัวแทนหรือตัวแทนขายอาจมีค่าคอมมิชชั่นที่ค้างครองจากการขายหรือการบริการที่ให้บริษัทอื่น.

 4. หนี้ผู้ค้ำประกัน ในบางกรณี, บุคคลหรือธุรกิจอาจต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้ในนามของบุคคลหรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ได้รับเงินยืม และจะต้องชำระหนี้นี้ในกรณีที่ผู้ยืมเงินไม่สามารถชำระได้.

การบริหารจัดการลูกหนี้เป็นส่วนสำคัญของการบริหารการเงินส่วนบุคคลและธุรกิจ เนื่องจากการควบคุมและจัดการลูกหนี้ที่ดีสามารถช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและช่วยให้เงินสดขององค์กรหรือบุคคลเพิ่มขึ้น การเกิดปัญหาที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือส่วนบุคคลนั้น ๆ และอาจต้องพิจารณามาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์นั้น เช่น การติดต่อกับลูกหนี้, การจัดการกับหนี้ที่ล่าช้า, หรือการสูญเสียเงินที่ถูกยืมไป.

นี่คือตัวอย่างของลูกหนี้ที่อาจพบในสถานการณ์ต่าง ๆ

 1. บุคคลที่ยืมเงินจากธนาคาร

  • นาย A ยืมเงินจากธนาคารในรูปแบบสินเชื่อบ้าน และยังไม่ได้ชำระเงินตามกำหนด.
 2. ธุรกิจลูกหนี้

  • บริษัท XYZ สั่งซื้อสินค้าจากธุรกิจส่งออกและยังไม่ได้ชำระเงินตามข้อตกลงการซื้อขาย.
 3. ค่าคอมมิชชั่นที่ค้างครอง

  • นาย B ทำงานเป็นตัวแทนขายสินค้าให้กับบริษัทและมีค่าคอมมิชชั่นที่ค้างครองจากการขายที่ได้ทำ.
 4. หนี้ผู้ค้ำประกัน

  • นาย C ยืมเงินจากธนาคารโดยมีผู้ค้ำประกัน ถ้านาย C ไม่สามารถชำระหนี้ ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบในการชำระหนี้นี้.

การจัดการลูกหนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อควบคุมสถานะการเงินและป้องกันปัญหาทางการเงินในอนาคต แต่ละสถานการณ์ลูกหนี้อาจมีขั้นตอนและวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเฉพาะเจาะจงของแต่ละสถานการณ์และความสามารถในการเลือกตั้งแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการลูกหนี้นั้น ๆ.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี ลูกหนี้ โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Click to rate this post!
[Total: 243 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )