7 % ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ หมวด บัญชี

[Total: 1751 Average: 5]

ลูกหนี้กรมสรรพากร

ลูกหนี้กรมสรรพากร คือ ?

ลูกหนี้กรมสรรพากร หมายถึง ภาษีที่ขอคืนได้ จากกรมสรรพกร เกิดเมื่อ ปิดบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย แล้วจำนวนภาษีขายน้อยกว่า ภาษีซื้อ ทำให้สามาถขอคืนจากกรมสรรพากรได้ หรือจะนำไปใช้ในเดือนถัดไป เมื่อเกิดกรณี จำนวนภาษีขาย มากกว่า จำนวนภาษีซื้อ

ลูกหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดไหน ?

ลูกหนี้สรรพากร อยู่ในหมวดสินทรัพย์

ลูกหนี้กรมสรรพากร อยู่ในงบอะไร ?

ลูกหนี้สรรพากร อยู่ในงบดุล

ลูกหนี้กรมสรรพากร บันทึกบัญชี ?

Dr ลูกหนี้สรรพากร
Cr ภาษีซื้อ

ตัวอย่าง วิธีการบันทึกบัญชีลูกหนี้กรมสรรพากร

1.เมื่อกิจการปิดบัญชีแล้วเกิดบัญชีลูกหนี้กรมสรรพากร (กรณีไม่มีภาษีขาย)

2.เมื่อกิจการปิดบัญชีแล้วเกิดบัญชีลูกหนี้กรมสรรพากร (กรณีมีภาษีขาย)

3.กรณีที่กิจการนำ เครดิต ลูกหนี้กรมสาพากรจากเดือนก่อนมาใช้ จำนวน  4,300  บาท 

ลูกหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดไหน

ลูกหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top