ล้างบัญชีลูกหนี้

รับทำบัญชี.COM | บันทึกล้างบัญชีลูกหนี้หลักการเก็บเงินไม่ได้

การบันทึกล้างบัญชีลูกหนี้ มีหลักการอย่างไรค่ะ เพราะเก็บเงินไม่ได้เลย

++กิจการต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่ะ ถึงจะสามารถตั้งเป็นหนี้สูญของกิจการได้ค่ะ เเต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ เช่น ส่งจดหมายติดตามทวงถาม ฟ้องร้องต่อศาล เป็นต้น

การล้างบัญชีลูกหนี้ (Debt Write-Off) กระบวนการที่บริษัทหรือองค์กรตัดสินใจลบหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ออกจากบัญชี นี่เป็นการยกเลิกหนี้ครั้งนึงและเป็นการปรับปรุงบัญชีเพื่อสะสมสถานะทางบัญชีให้ถูกต้อง

เหตุผลในการล้างบัญชีลูกหนี้สามารถเป็นไปได้ด้วยหลายเหตุผล เช่น

  1. ความผิดหวังของลูกค้า เมื่อลูกค้าไม่สามารถหรือไม่ต้องการชำระหนี้เพิ่มเติม และการเรียกเก็บหนี้ไม่สำเร็จ

  2. ลูกค้าล้มละลาย เมื่อลูกค้าเจ็บตัวล้มละลายและไม่สามารถชำระหนี้ได้อีก

  3. การล้มละลายของบริษัทหรือองค์กร เมื่อบริษัทหรือองค์กรต้องปิดกิจการหรือล้มละลาย, การล้างบัญชีลูกหนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปิดกิจการ

การล้างบัญชีลูกหนี้มักต้องทำโดยใส่หนี้ลูกค้าที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ลงในบัญชีค่าใช้จ่ายหรือบัญชีสูญหาย นอกจากนี้, การล้างบัญชีลูกหนี้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการบัญชีที่มีอยู่

การล้างบัญชีลูกหนี้อาจมีผลกระทบต่อบัญชีรายได้และขาดทุนของบริษัทหรือองค์กร และมักต้องรายงานในรายงานการเงินและรายงานต่าง ๆ ของบริษัท การล้างบัญชีลูกหนี้ควรถูกตรวจสอบและกำกับดูแลโดยกฎหมายและบริบททางบัญชีและการเงินที่มีอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้อง

Click to rate this post!
[Total: 105 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )