ล้างบัญชีลูกหนี้

3 การบันทึกล้างบัญชีลูกหนี้ หลักการณ์

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

การบันทึกล้างบัญชีลูกหนี้ มีหลักการณ์อย่างไรค่ะ เพราะเก็บเงินไม่ได้เลย

++กิจการต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่ะ ถึงจะสามารถตั้งเป็นหนี้สูญของกิจการได้ค่ะ เเต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะ เช่น ส่งจดหมายติดตามทวงถาม ฟ้องร้องต่อศาล เป็นต้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
ล้างบัญชีลูกหนี้

Leave a Comment

Scroll to Top