วิธีการบัญชีการร่วมค้า โดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้า แยกต่างหาก

วิธีการบัญชีการร่วมค้า
[Total: 1392 Average: 5]

วิธีการบัญชีการร่วมค้า

วิธีการบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก ?

สาระสำคัญ
การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก เป็นวิธีที่มีการเปิดสมุดบัญชี
ของกิจการร่วมค้าขึ้นชุดหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อทำการจดบันทึกรายการค้าของกิจการร่วมค้า ซึ่งการจัดทำบัญชีของกิจการร่วมค้าจะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีเช่นเดียวกับกิจการค้าทั่ว ๆ ไป โดยจะมีบัญชีกำไรขาดทุนเป็นบัญชีสรุปผลการดำเนินงาน ส่วนผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะเปิดบัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้า เพื่อบันทึกรายการร่วมค้าที่เกี่ยวข้องกับตนเองเท่านั้น บัญชีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าหรือบัญชีร่วมค้าที่ผู้ร่วมค้าแต่ละคนเปิดขึ้นจะมีรายการที่ไม่เหมือนกัน
วิธีการบัญชีร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหากจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือกรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะได้รับคืนเงินรวมถึงส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุน และกรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น ผู้ร่วมค้าแต่ละคนจะยังไม่ได้รับคืนเงิน แต่ผู้ร่วมค้าจะทราบส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนก่อนกิจการจะเสร็จสิ้น
3.1 หลักการบันทึกบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก
3.2 การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก กรณีการดำเนินการร่วมค้าเสร็จสิ้น
3.3 การบัญชีการร่วมค้าโดยเปิดสมุดบัญชีกิจการร่วมค้าแยกต่างหาก กรณีการดำเนินการร่วมค้าไม่เสร็จสิ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top