รายจ่ายเบ็ดเตล็ด

วิธีการเงินสดย่อย จ่ายค่าใช้จ่าย?

Click to rate this post! [Total: 202 Average: 5] รายจ่า …

วิธีการเงินสดย่อย จ่ายค่าใช้จ่าย? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 202 Average: 5]

รายจ่ายเบ็ดเตล็ด

ในทางปฏิบัติการจ่ายเช็คชำระหนี้หรือจ่ายค่าใช้จ่ายย่อมไม่เป็นวิธีที่สะดวกในทุกกรณีรายจ่ายเบ็ดเตล็ดรายละเล็กละน้อย จำเป็นที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับเงินเป็นเงินสด จึงมีวิธีการตั้งผู้รักษาเงินสดย่อยขึ้นรับผิดชอบจ่ายเงินรายย่อยๆ จากเงินซึ่งได้รับอนุมัติให้เบิกมาจ่ายอีกต่อหนึ่ง

ระเบียบการจ่ายเงินก็ต้องมีการเซ็นอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ วิธีการเงินสดย่อยอาจทำได้หลายวิธี แต่วิธีที่มักจะใช้กันมากคือ Imprest System เป็นวิธีที่มอบความรับผิดชอบให้แก่ผู้รักษาเงินสดย่อยด้วยจำนวนหนึ่ง เป็นต้นว่า 1,000 บาท ผู้รักษาเงินสดย่อยจะจ่ายเงินจำนวนนี้ตามใบสำคัญหรือใบเบิกเงินที่ได้รับอนุมัติแล้ว เมื่อผู้รักษาเงินสดย่อยจ่ายเงินไปจนเกือบหมดแล้ว หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดไว้ก้จะขอเบิกเงินมาเพิ่มเติมเท่ากับจำนวนยที่ได้จ่ายไป โดยยื่นใบสำคัญประกอบการขอเบิกจ่าย ตามวิธีนี้สมุดเงินสดย่อยเป็นเพียงสมุดบันทึกความจำของผู้รักษาเงินสดย่อยเท่านั้น ค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อยจะนำมาลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่าย เมื่อจ่ายชดเชยให้ผู้รักษาเงินสดย่อย

วิธีการเงินสดย่อยอาจทำโดยวิธีอื่นๆ ได้อีก คือ ในการขอเบิกชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไป ผู้รักษาเงินสดย่อยไม่จำเป็นจะต้องเบิกเงินเท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป อาจเบิกมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ สมุดเงินสดย่อยอาาจถือเป็นสมุดจดรายการขั้นต้นสำหรับ Post ไปลงบัญชีแยกประเภทโดยตรง คือเมื่อมีการจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อย ก้ให้เดบิตบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆและเครดิตบัญชีเงินสดย่อย สำหรับเงินที่ผู้รักษาเงินสดย่อยได้รับมาจ่าย หรือได้รับโดยขอเบิกเพิ่มเติม ให้เดบิตบัญชีเงินสดย่อยและเครดิตบัญชีธนาคาร วิธีนี่เรียกว่า Fluctuating Fund Method ซึ่งเป็นวิธีที่แตกต่างจาก Imprest System myh ทั้งในด้านเงินสดย่อย และด้านการบันทึกบัญชี

 
รายจ่ายเบ็ดเตล็ด
ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต #7 eXCEL มีสูตรให้ แสดงตัวอย่าง ชนิดจับมือทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง ต้นทุนการผลิต สูตร ต้นทุน การผลิต มี กี่ ประเภท ต้นทุนการผลิต บัญชี ต้นทุนการผลิต ภาษาอังกฤษ งบต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต pdf ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ยอดขาย

25 กลยุทธ์เพิ่มยอดขาย แผนการเพิ่มยอดขาย วิธีเพิ่มยอดขายให้ร้าน วิธี กระตุ้น ยอดขาย เซลล์ วิธีเพิ่มยอดขายออนไลน์ 15 เทคนิคการเพิ่มยอดขาย ตัวอย่างโครงการเพิ่มยอดขาย วิธีการเพิ่มยอดขาย 7 11

แปรรูปสินค้าเกษตร กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย สินค้าเกษตรแปรรูป มีอะไรบ้าง สินค้าแปรรูป มีอะไรบ้าง สินค้าเกษตรแปรรูปแปลกๆ สินค้าเกษตรแปรรูป ส่งออก การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีอะไรบ้าง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร pdf ประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร8ข้อ

ไอที ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ IT บริษัทเทคโนโลยี อันดับ 1 เปิดบริษัท ไอที บริษัท ซอฟต์แวร์ ต่างชาติ บริษัท เกี่ยวกับการ สื่อสาร บริษัท ขาย อุปกรณ์ไอที Dataone Asia ดี ไหม บริษัทที่ นำเทคโนโลยี มาใช้ ออนไลน์

ภาษี จัดงานแสดงสินค้า วางแผน เจริญเติบโต?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ขั้นตอนการจัดแสดงสินค้า ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด Event งานจัดแสดงสินค้า ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า การจัดแสดงสินค้ามีกี่ประเภท เฉลยแบบฝึกหัดการจัดแสดงสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

เพื่อสังคม กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านอาหาร แบรนด์ ธุรกิจเพื่อสังคม  ธุรกิจเพื่อสังคม ตัวอย่าง ธุรกิจเพื่อสังคมในต่างประเทศ มีอะไรบ้าง  ธุรกิจเพื่อสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเพื่อสังคม ประโยชน์ บริษัท เพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม องค์กรเพื่อสังคม มีอะไรบ้าง 
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท รับรายได้เป็นเงินสด?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

Leave a Comment

Scroll to Top