เป็นวิธีการหนึ่งในการคำนวณหาต้นทุน โดยหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้

รับทำบัญชี.COM | วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ

เป็นวิธีการหนึ่งในการคำนวณหาต้นทุน โดยหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ (Reversal Cost Method) หมายถึง เป็นวิธีการหนึ่งในการคำนวณหาต้นทุน โดยหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้ โดยใช้วิธีคำนวณจากยอดขายแล้วกระทบกลับไปหาต้นทุน โดยมีสมมติฐานว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลอยได้เป็นสัดส่วนกับยอดขาย (คล้ายกับการปันส่วนต้นทุนร่วมโดยใช้ราคาตลาด)

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับ (LIFO – Last-In, First-Out) เป็นวิธีการคิดต้นทุนของสินค้าหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ในบัญชีเพื่อคำนวณต้นทุนของสินค้าที่ถูกขายหรือถูกนำออกจากสต็อก วิธีนี้คิดต้นทุนโดยคิดสินค้าที่ถูกนำเข้าล่าสุด (Last-In) ให้เป็นสินค้าที่ถูกขายหรือใช้ก่อน (First-Out) แล้วคำนวณราคาทุนตามจำนวนหรือปริมาณที่ถูกขายหรือใช้ไป กล่าวอีกนัยหนึ่ง วิธีนี้ถือว่าสินค้าหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกเข้าสต็อกล่าสุดเป็นสินค้าหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกขายหรือใช้ก่อน

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับมักใช้ในสถานการณ์ที่มีการผลิตหรือนำเข้าสินค้าใหม่เข้าสต็อกอย่างต่อเนื่องและราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา วิธีนี้ช่วยให้ต้นทุนของสินค้าที่ออกจากสต็อกมีความใกล้เคียงกับราคาสินค้าที่เข้าสต็อกล่าสุด แต่อาจทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการความสมดุลในสต็อก และสามารถมีผลกระทบต่อการคำนวณรายได้และกำไรของธุรกิจ

วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับจะต้องปรับปรุงบันทึกบัญชีเพื่อระบุราคาทุนตามวิธีนี้ การใช้วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายบัญชีที่เป็นที่ยอมรับในแต่ละประเทศ และต้องรายงานไปยังหน่วยงานบัญชีและสรรพากรในรูปแบบที่ถูกต้องและตรงตามกฎหมาย ยิ่งไปกว่านั้น การเลือกใช้วิธีคิดต้นทุนย้อนกลับควรพิจารณาโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อการบริหารจัดการธุรกิจ

 
เป็นวิธีการหนึ่งในการคำนวณหาต้นทุน โดยหาต้นทุนก่อนจุดแยกตัวของผลิตภัณฑ์พลอยได้
Click to rate this post!
[Total: 45 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )