วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายปันส่วนจากอะไร

วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายปันส่วนจากอะไร

Click to rate this post!
[Total: 203 Average: 5]

วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายเราปันส่วนจากอะไรได้บ้าง

+++ วิธีปันส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มักจะปันส่วนก็ปันส่วนจาก ชั่วโมงค่าแรงงานทางตรง ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงาน แต่เราสามารถปันส่วนได้อีกหลายวิธีค่ะ เช่น จากชั่วโมงเครื่องจักรที่ใช้ จากอัตราการใช้วัตถุดิบ และอีกมากมายหลายวิธี ขึ้นอยู่กับสินค้าและระบบการผลิตค่ะ +++

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top