3 สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ บันทึกงบ หมวดบัญชี

กำลังปรับปรุง
[Total: 238 Average: 5]

สมุดรายวันจ่ายเงิน

สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ ?

สมุดรายวันจ่ายเงิน คือ (Cash Disbursemensts Journal) สมุดที่ใช้บันทึกรายการเงินจ่ายโดยเฉพาะ เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินสดจำนวนเงินเท่าใด จ่ายชำระหนี้ให้เจ้าหนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใด เป็นต้น ซึ่งสมุดบันทึกเหล่านี้เป็นการบันทึกรายการขั้นต้น เหมาะสำหรับธุรกิจทั้งซื้อขายสินค้าทั่วไปและธุรกิจขนาดใหญ่

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

สมุดรายวันซื้อ สมุดเงินสด 3 ช่อง

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top