สาขาบ้านจัดสรร

สร้างบ้านขาย ต้องจัดสาขาหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 338 Average: 5]

สร้างบ้านขาย ต้องจัดสาขาหรือไม่

สร้างบ้านขาย ต้องจดสาขาหรือไม่

ถ้าจะขยายสถานที่กิจการตามพื้นที่ ก็ต้องจัดให้มีสาขา

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top