สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า

รับทำบัญชี.COM | สินค้าต้องขออนุญาตนำเข้าทำกิจการ SHIPPING?

Click to rate this post!
[Total: 181 Average: 5]

สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า ทำกิจการ Shipping อยากทราบว่าสินค้าใดบ้างครับ ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า

ทำกิจการ Shipping อยากทราบว่าสินค้าใดบ้างครับ ที่ต้องขออนุญาตนำเข้า

+++ สินค้าต้องขออนุญาตนำเข้า +++
– ยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
– สารเคลนบิวเตอรอล
– สารอัลบิวเตอรอล หรือซัลบิวตามอล
– ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สำเร็จรูป
– หิน
– รถยนต์ใช้แล้ว
– รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว
– รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว
– เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว
– ทองคำเหรียญโลหะ
– โบราณวัตถุ
– เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี
– เครื่องพิมพ์ร่องลึก หรือเครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดถอดสี
– เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก
– เลื่อยโซ่
– ปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60%