5 สินค้าสำเร็จรูป คือ ตัวอย่าง สูตรประกอบ

สินค้าสำเร็จรูป
[Total: 2237 Average: 5]

สินค้าสำเร็จรูป

สินค้าสำเร็จรูป คือ ?

สินค้าสำเร็จรูป คือ (Finished Goods) สินค้าตามสภาพที่สามารถใช้อุปโภคและ/หรือบริโภคได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ดัดแปลงหรือนำไปผสมกับสิ่งอื่น

สินค้าสำเร็จรูป อยู่หมวด ?

อยู่หมวด สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 7, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top