สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท
[Total: 898 Average: 5]

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท มีหลักเกณฑ์ อย่างไร ?

สินทรัพย์ถาวรจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
          1. สินทรัพย์ที่มีตัวตน ( Tangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ประเภทที่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ สัมผัสได้ ซึ่งโดยปกติแล้วสินทรัพย์ที่มีตัวตนจะแบ่งออกเป็น ก. ไม่ต้องหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาเนื่องจากอายุการใช้งานไม่จำกัด เช่น ที่ดิน ข. ต้องคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ( Depreciation ) เนื่องจากสามารถกำหนดอายุการใช้งานได้ เช่น เครื่องจักร อาคาร เครื่องใช้สำนักงาน ค. ต้องหักค่าเสื่อมสิ้น ( Depletion ) เนื่องจากใช้แล้วหมดไปไม่สามารถทดแทนได้ เช่น ป่าไม้ เหมืองแร่ บ่อก๊าซ
          2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ( Intangible Fixed Assets ) เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีสภาพเป็นวัตถุมองเห็นได้ ไม่สามารถสัมผัสหรือจับต้องได้ แต่ยังคงมีมูลค่าหรือสิทธิ์ในสินทรัพย์นั้นที่สามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
          ก. ต้องตัดบัญชี ( Amortized ) เนื่องจากระยะเวลาของสิทธิ์ที่ได้รับลดลงตามส่วนของค่าที่ลดลง เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัญญาเช่า
          ข. ไม่ต้องตัดบัญชี เนื่องจากไม่มีการเสื่อมค่าหรือเสื่อมมูลค่าของสินทรัพย์นั้น เช่น ค่าความนิยม เครื่องหมายการค้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท
สินทรัพย์ถาวร มีกี่ประเภท

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 27, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top