สูตรหา ทุนปลายปี วิธีคำนวณหา ทุนปลายปี

Click to rate this post!
[Total: 250 Average: 5]

สูตรหา ทุนปลายปี วิธีคำนวณหา ทุนปลายปี

ทุนปลายปี = สินทรัพย์ปลายปี – หนี้สินปลายปี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top