รับทำบัญชี.COM | สูตรหาสินทรัพย์วิธีคำนวณหาสินทรัพย์?

Click to rate this post!
[Total: 167 Average: 5]

สูตรหาสินทรัพย์ วิธีคำนวณหา สินทรัพย์

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ

การคำนวณสินทรัพย์ของคุณเป็นเรื่องสำคัญเมื่อคุณต้องการติดตามความคืบหน้าทางการเงินของตัวเอง สำหรับการคำนวณสินทรัพย์หรือค่าสมบัติของคุณ คุณสามารถใช้สูตรง่ายๆ ดังนี้

สินทรัพย์ = (สินทรัพย์รวม) – (หนี้สินรวม)

 1. สินทรัพย์รวม (Total Assets) นี้รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดที่คุณครอบครอง ซึ่งรวมถึงเงินสด, เงินฝากธนาคาร, ลงทุน, บ้าน, รถ, ทรัพย์สินอื่นๆ, และสินค้าคงคลัง (ถ้ามี).
 2. หนี้สินรวม (Total Liabilities) นี้คือหนี้สินทั้งหมดที่คุณต้องชำระ เช่น หนี้บัตรเครดิต, สินเชื่อบ้าน, หนี้สินต่างๆ, และหนี้ต่างๆ.

หลังจากคำนวณสินทรัพย์และหนี้สิน คุณจะได้ค่าสินทรัพย์ของคุณ สินทรัพย์ที่มากกว่าหนี้สินจะแสดงให้คุณทราบว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้สินและมีส่วนเกินที่สามารถลงทุนหรือใช้ในการสร้างความรวยในอนาคต.

นอกเหนือจากสูตรสำหรับคำนวณสินทรัพย์แล้ว คุณยังสามารถใช้วิธีการอื่นๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในสถานะการเงินของคุณ เช่น

 • การสร้างงบบัญชี การสร้างงบบัญชีส่วนตัวเพื่อรายงานรายได้และรายจ่ายของคุณ
 • การติดตามการลงทุน การติดตามและระบุการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น, พื้นที่ในการลงทุน, หรือกองทุนรวม
 • การจัดการหนี้สิน การวางแผนให้หนี้สินทำงานเป็นประโยชน์และไม่เป็นภาระ
 • การออมเงิน การสร้างแผนการออมเงินและการลงทุนเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ในอนาคต

การคำนวณสินทรัพย์เป็นขั้นแรกที่สำคัญในการวางแผนการเงินและการสร้างความรวยในระยะยาวของคุณ.

เพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นเรื่องการคำนวณสินทรัพย์ นี่คือตัวอย่างง่ายๆ

สมมุติว่าคุณมีสินทรัพย์และหนี้สินดังนี้

 1. สินทรัพย์รวม
  • เงินสดในบัญชีธนาคาร 100,000 บาท
  • ลงทุนในหุ้น 200,000 บาท
  • บ้าน 1,000,000 บาท
  • รถยนต์ 500,000 บาท

  รวมสินทรัพย์ = 100,000 + 200,000 + 1,000,000 + 500,000 = 1,800,000 บาท

 2. หนี้สินรวม
  • หนี้บัตรเครดิต 50,000 บาท
  • หนี้สินบ้าน 800,000 บาท
  • หนี้สินส่วนตัว 100,000 บาท

  รวมหนี้สิน = 50,000 + 800,000 + 100,000 = 950,000 บาท

ทำการคำนวณ

สินทรัพย์ = 1,800,000 บาท หนี้สิน = 950,000 บาท

ค่าสินทรัพย์ของคุณคือ

1,800,000 – 950,000 = 850,000 บาท

ดังนั้น, ค่าสินทรัพย์ของคุณคือ 850,000 บาท

ค่าสินทรัพย์ของคุณก็ คือ สินทรัพย์รวมที่คุณครอบครองหักลบด้วยหนี้สินรวมที่คุณต้องชำระ ในกรณีนี้คุณมีสินทรัพย์มูลค่า 850,000 บาทที่สามารถนำไปลงทุนหรือใช้ในการเพิ่มความรวยในอนาคตได้.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี สินทรัพย์ โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )