รับทำบัญชีส่งออกทุเรียน

รับทำบัญชี.COM | ปัญหาแนวโน้มตลาดส่งออกทุเรียนไทยจังหวัดไหน?

ธุรกิจส่งออก ทุเรียน

ไอเดียธุรกิจส่งออก ทุเรียน

ธุรกิจส่งออกทุเรียน เป็นผลไม้ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Tropical fruits หรือ กลุ่มผลไม้ในเขตร้อนขึ้น(ฝรั่ง ลองกอง สั่นจี่ ทุเรียนเสาวรส เงาะ และมังคุด)ทุเรียนถือว่าเป็นผลไม้สำคัญของประเทศไทย ที่นอกจากบริโภคในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออก และทำรายได้ให้กับประเทศจำนวนมากเนื่องจากทุเรียนเป็นผลผลิตที่สำคัญของประเทศไทยและมีความชื่นชอบในตลาดต่างประเทศอย่างมากการส่งออกทุเรียนจึงเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ส่งออกทุเรียน2

มองหาลูกค้าของธุรกิจธุรกิจส่งออก ทุเรียน

การมองหาลูกค้าของธุรกิจส่งออกทุเรียน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะการเลือกลูกค้าที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างรายได้และรักษาฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ทุเรียนไทย เป็นหนึ่งในผลไม้ยอดนิยมโดยมีตลาดหลักที่สำคัญ จีน ฮ่องกง เวียดนาม โดยสำหรับกลุ่มลูกค้าชาวจีนตลอดไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับบรรดาผลไม้นำเข้าทั้งหมด โดยในปี 2564 ร้อยละ 90 ของทุเรียนไทยถูกส่งออกไปตลาดจีน

วางกลยุทธ์ ธุรกิจส่งออก ทุเรียน แบบแผน A และแผน B

การวางกลยุทธ์สำหรับธุรกิจส่งออกทุเรียน เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากเพื่อเตรียมพร้อมและจัดการกับความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในสภาวะทางธุรกิจ ดังนั้นเราจึงมีกลยุทธ์สำรองเพื่อเตรียมการดำเนินงานในกรณีที่เกิดปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ เช่น การเพิ่มปริมาณการผลิต ธุรกิจส่งออกทุเรียนไทยควรพัฒนากระบวนการผลิตและเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อให้สามารถขายให้กับลูกค้าได้มากขึ้น โดยการลงทุนในเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นต้น

ส่งออกทุเรียน1

เรียนรู้สิ่งที่เจ้าของธุรกิจส่งออก ทุเรียน ควรมี

เจ้าของธุรกิจส่งออกทุเรียนไทยควรมีความรู้ความเข้าใจในทุเรียนและตลาดส่งออกสินค้าทุเรียน รวมถึงสามารถทำการตลาดและการจัดการธุรกิจส่งออกให้เหมาะสมกับตลาดนั้นๆ นอกจากนี้เจ้าของธุรกิจยังควรมีสินทรัพย์ที่เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิตและส่งออกสินค้า รวมถึงความสามารถในการจัดหาช่องทางการขนส่งสินค้าและการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าด้วย

มองหาทุนเริ่มต้นและทุนสำรองส่งออก ทุเรียน

ทุนเริ่มต้น – ซึ่งเป็นเงินทุนที่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงการจัดหาสถานที่, การซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือในการผลิต, การจ้างพนักงานเบื้องต้น, การวิจัยตลาดและการส่งออก, การจัดการทางบัญชีและการเงิน เป็นต้น 

ทุนสำรอง- ซึ่งเป็นเงินทุนที่เก็บไว้เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ธุรกิจไม่คาดคิด เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติม, การซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่มเติม, การเพิ่มเวลาในการส่งออก, การต่อรองกับลูกค้า และการจัดการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก

4 กลุ่มทุเรียนและผลิตภัณฑ์นิยมส่งออก

 1. ทุเรียนสด 
 2. ทุเรียนแช่แข็ง 
 3. ทุเรียนอบแห้ง 
 4. ทุเรียนกวน

4 กลุ่มทุเรียน

การวิเคราะห์ สวอต ส่งออก ทุเรียน (Swot analysis)

SWOT analysis เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ธุรกิจที่ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของธุรกิจ ได้โดยรวม พร้อมกับเปิดโอกาสและจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ SWOT analysis นำมาใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจได้ดังนี้

swot ทุเรียน

จุดแข็งของธุรกิจส่งออก ทุเรียน (Strengths)

 • ทุเรียนไทยมีชื่อเสียงในตลาดโลกเนื่องจากมีคุณภาพที่ดีและอร่อย ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ผลิตทุเรียนในตลาดโลก
 • ประเทศไทยมีสายพันธุ์ทุเรียนหลากหลาย ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับตลาดและลูกค้าได้
 • ประเทศไทยมีทำเลที่เหมาะสมสำหรับการปลูกทุเรียน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุนในการขนส่ง

จุดอ่อนของธุรกิจส่งออก ทุเรียน (Weaknesses)

 • การปลูกทุเรียนมีความเสี่ยงต่อโรคและแมลงศัตรูพืช ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
 • การขนส่งทุเรียนออกจากประเทศไทยไปยังตลาดโลกอาจเจอปัญหาด้านความสะดวกสบายและความต่อเนื่องของการขนส่งที่เพียงพอ
 • ผลผลิตทุเรียนจากประเทศอื่นๆอาจมีราคาที่ต่ำกว่า ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจส่งออกทุเรียนในประเทศไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มงวด

โอกาสที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ทุเรียน  (Opportunities)

 • ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีความนิยมและมีความต้องการในตลาดโลก โดยเฉพาะในตลาดที่มีประชากรมากๆ อย่างเช่น จีน
 • การส่งออกทุเรียนไปยังตลาดโลกจะมีโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆที่อยู่ในตลาดที่กว้างขวาง และช่วยเพิ่มยอดขายของธุรกิจ

จุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของธุรกิจส่งออก ทุเรียน  (Threats)

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: สภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนอาจมีผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิต และอาจส่งผลต่อการส่งออกทุเรียนไปยังตลาดนั้นๆ
 • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย: การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกอาจส่งผลต่อธุรกิจส่งออกทุเรียน และอาจมีผลกระทบต่อการเข้าถึงตลาดและการแข่งขันในตลาดนั้นๆ

ให้บริการทำบัญชี ส่งออกทุเรียน

รับทำบัญชี ธุรกิจส่งออกทุเรียน

รับทำบัญชี ส่งออกทุเรียน

รับทำบัญชีส่งออกทุเรียน
ปก ขายทอง
ธุรกิจผลิตกางเกงสแล็ค

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )