หลักการควบคุมภายใน เกี่ยวกับ เงินสด?

Click to rate this post! [Total: 25 Average: 5] การควบค …

หลักการควบคุมภายใน เกี่ยวกับ เงินสด? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 25 Average: 5]

การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสด มีหลักการควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดดังนี้

1. แบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเงินสดไปใช้ส่วนตัวแล้วบันทึกบัญชีเพื่อบิดเบือนรายการดังกล่าวโดยสะดวก
2. ไม่ให้พนักงานคนใดคนหนึ่งทำงานตั้งแต่ต้นจนจบคนเดียว เพราะจะเกิดทุจริตได้ง่ายหรือเกิดการหลงลืมได้ง่าย
3 .ให้การทำงานของแต่ละคน สามารถทดสอบซึ่งกันและกันได้ มีการตรวจเช็ดระหว่างอย่างสม่ำเสมอ
4. มีการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อประเมินผลการควบคุมการดำเนินไปด้วยดีเพียงใด มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง
5 .ใช้เครื่องมือช่วยในการควบคุมเงินสด เช่น เครื่องบันทึกเงินสด เป็นต้น
6 .ใช้ระบบใบสำคัญเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน เพราะต้องผ่านการอนุมัติใบสำคัญ และการจ่ายเช็คต้องจ่ายตามใบสำคัญที่อนุมัติ
7 .เงินสดรับทุกรายการ ควรนำฝากธนาคารทั้งหมด เมื่อต้องการจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค

การควบคุมภายใน (Internal Control) เป็นกระบวนการหรือระบบที่ใช้ในธุรกิจหรือองค์กรเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางกาจาระบิดในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความถูกต้องและความน่าเชื่อถือในข้อมูลทางบัญชี การควบคุมภายในมุ่งเน้นในการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการและการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีในองค์กร นี่คือบางตัวอย่างของการควบคุมภายในที่สำคัญ

  1. การแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) แยกหน้าที่และระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตหรือข้อผิดพลาด โดยสามารถแบ่งหน้าที่ระหว่างการทำรายการ (transaction authorization), การบันทึกบัญชี (record-keeping), และการตรวจสอบ (reconciliation) ได้.

  2. การตรวจสอบระบบ (Internal Auditing) การสร้างสรรค์ระบบการตรวจสอบภายในที่พิสูจน์และรายงานประสิทธิภาพและความถูกต้องของการควบคุมภายในและกระบวนการทางการเงิน.

  3. นโยบายและข้อบังคับ (Policies and Procedures) กำหนดนโยบายและข้อบังคับเพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและที่เหมาะสม และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.

  4. การควบคุมความรู้ (Knowledge Control) การจัดการและรักษาความรู้ทางธุรกิจเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลและความสามารถในการทำงาน.

  5. การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Controls) การควบคุมระบบสารสนเทศเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องและการส่งผ่านข้อมูลที่ไม่เหมาะสม.

  6. การบันทึกและการรายงาน (Recording and Reporting) การบันทึกข้อมูลทางบัญชีและรายงานสรุปทางการเงินที่ถูกต้องและเชื่อถือได้.

  7. การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control) การประเมินและจัดการความเสี่ยงทางการเงินและความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อลดความเสี่ยงต่อความสำเร็จของธุรกิจ.

  8. การพัฒนาและการฝึกอบรม (Development and Training) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการฝึกอบรมเพื่อรักษาความรู้และความสามารถในการควบคุมภายใน.

การควบคุมภายในเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความผิดพลาดหรือทุจริตทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรหรือธุรกิจของคุณ.

การขนส่งสินค้า กระบวนการสำคัญ เคลื่อนย้าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจขนส่งขนาดเล็ก ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ แฟรนไชส์ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจขนส่ง ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง แฟ รน ไช ส์ ขนส่ง ครบวงจร เปิดร้านรับส่งพัสดุดีไหม ธุรกิจขนส่งพัสดุ เปิด บริษัท ขนส่งระหว่างประเทศ ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปีการเงิน คือ

ปีการเงิน การวางแผนและการจัดการการเงินของคุณ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปีงบประมาณ เริ่ม-ตั้งแต่-เดือน-ไหน ปีงบประมาณ 2564 เริ่ม-ตั้งแต่-เดือน-ไหน ปีงบประมาณ 2566 เริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด ปีงบประมาณ 2565 เริ่ม-ตั้งแต่-เดือน-ไหน ปีงบประมาณ ต้องมี พ.ศ. หรือไม่ ปีงบประมาณ คือช่วงใด ปีงบประมาณ 2565 นับอย่างไร ปีงบประมาณ 2566 คือช่วงเวลาใด ใกล้ฉัน ออนไลน์

วิธีเลือก บริษัทรับทำบัญชี ธุรกิจเล็กๆ?

ตัวอย่าง การทำบัญชีบริษัท อัตราค่าจ้าง นักบัญชี เปิดบริษัท ทําบัญชีเองได้ไหม บัญชีบริษัท มีอะไรบ้าง จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ค่าจ้างทำบัญชี - pantip การทําบัญชีบริษัท เบื้องต้น ขั้น ตอน การ ทำงาน ของ สำนักงานบัญชี
การแสดงรายการในงบกระแสเงินสด

แสดงรายการ ใน งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด ตัวอย่าง งบกระแสเงินสด มีอะไรบ้าง โจทย์งบกระแสเงินสด พร้อมเฉลย กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน มีอะไรบ้าง วิธีทํา งบกระแสเงินสด  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ตัวอย่างงบกระแสเงินสดบริษัท งบกระแสเงินสด ทางอ้อม
หมวดบัญชี

หมวดบัญชี #5 ทั้งหมด มีกี่ ชื่อบัญชี ความหมาย เดบิต เครดิต?

หมวดบัญชี 5 หมวด หมวดบัญชี 5 หมวด เดบิต เครดิต หมวดบัญชี ค่า ใช้ จ่าย มีอะไรบ้าง หมวดบัญชี เดบิต เครดิต ไฟล์ ผังบัญชี หมวดบัญชีสินทรัพย์ หมวดบัญชี 5 หมวด ภาษาอังกฤษ การ แบ่ง หมวดบัญชี 

คําคมแม่ค้าออนไลน์ 100+ พลังบวก แค่ปชั่น เปิดร้าน แน่นอน ฮาๆ

คําคมแม่ค้าออนไลน์ พลังบวก คํา คม แค่ ป ชั่ น เปิดร้าน ตอน เช้า แม่ค้าออนไลน์คิดบวก แคปชั่นแม่ค้าเด็ดๆ คำคม เปิดร้าน สู้ชีวิต คํา คมแม่ค้าออนไลน์ คิดบวก เฟส บุ ค แคปชั่นแม่ค้าสายฮา แค่ ป ชั่ น ขายของ ปังๆ

วิธีการเลือก บริษัทรับทำบัญชี ออนไลน์?

ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ครั้งแรก ลืม แจ้งเป็นผู้ทำบัญชี แจ้งทําบัญชีเพิ่ม ภายในกี่วัน ยืนยันรายชื่อธุรกิจที่รับทําบัญชี ขึ้นทะเบียนผู้ทําบัญชี ออนไลน์ แจ้งเพิ่มบริษัท ผู้ทําบัญชี

เห็ดแปรรูป กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจ สุขประเสริฐฟาร์มเห็ด แผนธุรกิจฟาร์มเห็ด เห็ดแปรรูป มีอะไรบ้าง โครงการ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ธุรกิจเห็ด ส่งออก โครงการแปรรูปเห็ดนางฟ้า เห็ดส่งออกต่างประเทศ การแปรรูปเห็ด pdf

ผลิตสื่อออนไลน์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง ตัวอย่างธุรกิจส่วนตัว การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top