หลักการบันทึกรายการทางบัญชี เราสามารถได้แบ่งเป็น 2 ระบบ

หลักการบันทึกรายการทางบัญชี ระบบบัญชีเดี่ยว ระบบบัญชีคู่

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]

หลักการบันทึกรายการทางบัญชี เราสามารถได้แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี หลักการบันทึกรายการทางบัญชี เราสามารถได้แบ่งเป็น 2 ระบบ ดังนี้
1. ระบบบัญชีเดี่ยว เป็นวิธีการบันทึกบัญชีเพียงด้านเดียวเท่านั้น คือ ด้านเดบิตหรือด้านเครดิต ระบบบัญชีเดี่ยวนี้จะสามารถบันทึกได้เฉพาะรายการในบัญชีเงินสด หรือ บัญชีที่สำคัญบางบัญชี การบันทึกบัญชีแบบระบบบัญชีเดี่ยวนี้ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในกิจการขนาดเล็กที่เจ้าของเป็นผู้ควบคุมและจดบันทึกเอง หากเป็นธุรกิจขนาดย่อมขึ้นไปไม่ควรนำระบบบัญชีเดี่ยวมาใช้ เพราะว่าจะมีปัญหาในการเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางการบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
2. ระบบบัญชีคู่ เป็นวิธีการที่ใช้ปฏิบัติในการบันทึกรายการบัญชีต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย รายการในสมุดรายวันทั่วไป รายการในสมุดบัญชีแยกประเภท ตลอดจนเอกสารหลักฐาน การบันทึกเหล่านี้มีระบบการและประเพณีปฏิบัติต่างๆ การบันทึกบัญชีแบบระบบบัญชีคู่นี้สามารถใช้ได้กับทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อทำให้สามารถเสนอรายงานทางการเงินได้ถูกต้องตามที่ควร และทันต่อเหตุการณ์ การบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่แต่ละรายการจะเกี่ยวข้องกับบัญชีสองด้าน คือ บันทึกด้านเดบิตบัญชีหนึ่งและบันทึกด้านเครดิตในอีกบัญชีหนึ่งด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน และจะมีผลทำให้เกิดดุลขึ้นในตัวเอง และในขณะเดียวกันก็จะทำให้ผลรวมของยอดบัญชีที่เกิดจากทุกรายการรวมกันแล้วได้ค่าเป็นศูนย์ ซึ่งก็คือ ผลรวมของยอดดุลเดบิตเท่ากับผลรวมยอดดุลเครดิต การจัดทำรายละเอียดของยอดบัญชีต่างๆ ประกอบกันเป็นยอดรวมทั้งสิ้น การบันทึกบัญชีจะใช้หลักระบบบัญชีคู่นั้น รายการค้าทุกรายการต้องบันทึกโดยเดบิตบัญชีหนึ่ง และเครดิตอีกบัญชีหนึ่งด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันเสมอ แต่บางครั้งรายการค้าที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันมีหลายบัญชี อาจบันทึกบัญชีโดยเดบิตหรือเครดิตบัญชีหลายบัญชีรวมกันได้ แต่จำนวนเงินรวมของเดบิตและเครดิตจะต้องเท่ากันเสมอ เมื่อบันทึกรายการค้าเรียบร้อยแล้วยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีที่มียอดดุลเดบิต เมื่อนำมารวมกันก็จะเท่ากับยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีที่มียอดดุลเครดิต ซึ่งเป็นไปตามหลักสมการบัญชีที่ว่า สินทรัพย์ เท่ากับ หนี้สินและทุนรวมกัน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
หลักการบันทึกรายการทางบัญชี เราสามารถได้แบ่งเป็น 2 ระบบ

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

กระดาษ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ แนวคิดการเริ่มต้นธุรกิจ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่มี 3 วิธี แนวทาง การทำธุรกิจ การเริ่มต้นธุรกิจควรเริ่มอย่างไร เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ ออนไลน์

โฮลดิ้ง กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ข้อเสีย ของบริษัท โฮ ล ดิ้ ง ตัวอย่างวัตถุประสงค์บริษัท โฮลดิ้ง การทำ บัญชี บริษัท โฮ ล ดิ้ ง บริษัท โฮลดิ้ง ในไทย กฎหมาย โฮลดิ้ง โฮลดิ้งคอมพานี ข้อดี ข้อเสีย บริษัท โฮลดิ้ง จํากัด มหาชน บริษัทโฮลดิ้ง ในตลาดหลักทรัพย์
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

บริษัทรับทำบัญชี ความต้องการ เปรียบเทียบ !

รับทำบัญชี ออนไลน์ รับ ทํา บัญชีอิสระ บริษัท รับ ทํา บัญชี ใกล้ฉัน บริษัทรับทําบัญชี pantip รับทําบัญชี รายรับรายจ่าย รับทำบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี บุคคลธรรมดา รับทําบัญชี ภาษาอังกฤษ
การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

วัตถุประสงค์ การทำบัญชี

ประโยชน์ของข้อมูลการบัญชี ประโยชน์ของการ ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย การทําบัญชี หมายถึง ประโยชน์ของบัญชีบริหาร ประโยชน์ของการบัญชี ต้นทุน ความหมายของการบัญชี ข้อใดไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการบัญชี การบัญชีประกอบด้วย 5 ขั้นตอนคือ

Leave a Comment

Scroll to Top