3 สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น

หาส่วนของผู้ถือหุ้น
[Total: 506 Average: 5]

สูตรทางบัญชี คำนวณหา ส่วนของผู้ถือหุ้น สูตรหา ส่วนของผู้ถือหุ้น ?

ส่วนของผู้ถือหุ้น  =  ทุนหุ้นสามัญ +  กำไรสะสมปลายงวด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top