1 อาคาร ประกอบด้วย คือ บันทึกหมวดบัญชี

[Total: 367 Average: 5]

อาคาร

อาคาร คือ ?

อาคาร หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ ในรูปของโรง เรือน ร้าน หรือรูปแบบอย่างอื่นสำหรับใช้สอย แต่ในกฎหมายควบคุมอาคารได้รวม สะพาน อุโมงค์ ท่อ ป้ายและอื่น ๆ ไว้ในนิยามคำว่าอาคารด้วยด้วยเหตุผลในการบังคับใช้ มักมีส่วนประกอบทางสถาปัตย์กรรมมากกว่าหนึ่งอย่างและปกติจะตั้งอยู่บนพื้นดิน

อาคาร อยู่หมวดไหน ?

อาคาร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี อาคาร

1.เมื่อกิจการทำการซื้ออาคารโดยใช้เงินสด

2.เมื่อกิจการซื้ออาคารโดยจ่ายผ่านเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

อาคาร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top