รับทำบัญชี.COM | อาคาร รายการปรับปรุง บันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 199 Average: 5]

อาคาร

อาคาร คือ

อาคาร หมายถึง สิ่งก่อสร้างที่สร้างโดยมนุษย์ ในรูปของโรง เรือน ร้าน หรือรูปแบบอย่างอื่นสำหรับใช้สอย แต่ในกฎหมายควบคุมอาคารได้รวม สะพาน อุโมงค์ ท่อ ป้ายและอื่น ๆ ไว้ในนิยามคำว่าอาคารด้วยด้วยเหตุผลในการบังคับใช้ มักมีส่วนประกอบทางสถาปัตย์กรรมมากกว่าหนึ่งอย่างและปกติจะตั้งอยู่บนพื้นดิน

อาคาร อยู่หมวดไหน

อาคาร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี อาคาร

1.เมื่อกิจการทำการซื้ออาคารโดยใช้เงินสด

2.เมื่อกิจการซื้ออาคารโดยจ่ายผ่านเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

อาคาร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

อาคาร คือ
อาคาร คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )