รับทำบัญชี.COM | วิธีระหว่าง FOB&CIF ข้อดีเสียเปรียบเทียบกันเห็นๆ?

Click to rate this post!
[Total: 261 Average: 5]

FOB กับ CIF

เปรียบเทียบ วิธีระหว่าง CIF กับ FOB ข้อดีเสีย

ขอถามว่าระหว่าง CIF กับ FOB วิธีไหนประหยัด สะดวก และคุ้มค่ากว่ากัน ช่วยเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสีย ของแต่ละแบบ ข้อแตกต่างระหว่าง CIF และ FOB
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาหนะ CIF ผู้ขายต้องจัดหา(โดยราคาสินค้ารวมหมดแล้วทั้งราคาจริงของสินค้า ค่าสัญญาประกัน ค่าระวางในการขนส่ง)
2. ค่าภาษี FOB ฟรี เพราะว่าผู้ขายจ่ายให้กับประเทศผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
ส่วนวิธีไหนที่จะประหยัดและคุ้มค่ากว่า คงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ค่ะว่าวิธีไหนจะดีกว่า คงต้องดูที่ความรับผิดต่อสินค้าดีกว่า
– ถ้าเป็นแบบ FOB เมื่อสินค้าพันกราบเรือไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นำไปวางในเรือ แต่ว่าสินค้าเกิดหล่นถามว่าผู้รับผิดชอบคือใคร จากข้อสรุปทีมีการถกเถียงกันในปัจจุบันได้ตกลงกันแล้วว่าเมื่อสินค้าพ้น “กราบเรือ” Cross the Ship Rail ฉะนั้นเมื่อสินค้าพ้นกราบเรือแล้ว ความรับผิดชอบดังกล่าวจึงตกเป็นของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อต้องยอมรับในความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น
– ความรับผิดชอบแค่พันขอบกระบะหรือพันกราบเรือ ณ ท่าเรือที่ส่งสินค้าผู้ขายต้องดำเนินการเสียภาษีตามแบบศุลกากรที่ประเทศผู้ซื้อด้วย

fob กับ cif

FOB กับ CIF
FOB กับ CIF

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )