เปรียบเทียบ วิธีระหว่าง FOB กับ CIF ข้อดีเสีย

[Total: 671 Average: 5]

FOB กับ CIF

เปรียบเทียบ วิธีระหว่าง CIF กับ FOB ข้อดีเสีย ?

ขอถามว่าระหว่าง CIF กับ FOB วิธีไหนประหยัด สะดวก และคุ้มค่ากว่ากัน ช่วยเปรียบเทียบข้อดี และข้อเสีย ของแต่ละแบบ ข้อแตกต่างระหว่าง CIF และ FOB
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาพาหนะ CIF ผู้ขายต้องจัดหา(โดยราคาสินค้ารวมหมดแล้วทั้งราคาจริงของสินค้า ค่าสัญญาประกัน ค่าระวางในการขนส่ง)
2. ค่าภาษี FOB ฟรี เพราะว่าผู้ขายจ่ายให้กับประเทศผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว
ส่วนวิธีไหนที่จะประหยัดและคุ้มค่ากว่า คงไม่สามารถให้ข้อมูลได้ค่ะว่าวิธีไหนจะดีกว่า คงต้องดูที่ความรับผิดต่อสินค้าดีกว่า
– ถ้าเป็นแบบ FOB เมื่อสินค้าพันกราบเรือไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้นำไปวางในเรือ แต่ว่าสินค้าเกิดหล่นถามว่าผู้รับผิดชอบคือใคร จากข้อสรุปทีมีการถกเถียงกันในปัจจุบันได้ตกลงกันแล้วว่าเมื่อสินค้าพ้น “กราบเรือ” Cross the Ship Rail ฉะนั้นเมื่อสินค้าพ้นกราบเรือแล้ว ความรับผิดชอบดังกล่าวจึงตกเป็นของผู้ซื้อ ซึ่งผู้ซื้อต้องยอมรับในความเสี่ยงหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น
– ความรับผิดชอบแค่พันขอบกระบะหรือพันกราบเรือ ณ ท่าเรือที่ส่งสินค้าผู้ขายต้องดำเนินการเสียภาษีตามแบบศุลกากรที่ประเทศผู้ซื้อด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

fob กับ cif

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top