4 เครื่องจักร คือ บันทึกหมวดบัญชี ได้มาจาก || รับทำบัญชี.COM

[Total: 967 Average: 5]

เครื่องจักร

เครื่องจักร คือ ?

เครื่องจักร หมายถึง เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ประกอบขึ้นจากส่วนหนึ่งหรือส่วนต่าง ๆ หลายส่วน ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง เครื่องจักรเป็นอุปกรณ์ที่มีพลังขับเคลื่อน ซึ่งมักจะเป็นพลังงานเชิงกล เคมี ความร้อน หรือไฟฟ้า เป็นต้น

เครื่องจักร อยู่หมวดไหน ?

เครื่องจักร อยู่ในหมวดสินทรัพย์

เครื่องจักร อยู่ในงบอะไร ?

เครื่องจักร อยู่ในงบดุล

เครื่องจักร บันทึกบัญชี ?

Dr เครื่องจักร
Cr เงินสด/ ธนาคาร

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เครื่องจักร

1.เมื่อกิจการซื้อเครื่องจักรโดยใช้เงินสด

2.เมื่อกิจการซื้อเครื่องจักรโดยยังไม่ได้ชำระเงินเงินค่าเครื่องจักร

เครื่องจักร อยู่หมวด 1 สินทรัพย์

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top