เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ (Long-term Loans From Relates Parties)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว
[Total: 259 Average: 5]

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ?

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (Long-term Loans From Relates Parties) หมายถึง เงินที่กิจการกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และกิจการที่เกี่ยวข้องกันหรือบริษัทในเครือ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มิถุนายน 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top