2 เงินให้กู้ยืมระยะยาว คือ บันทึกหมวดบัญชี

เงินกู้ยืมระยาวจากบุคคลหรือกิจการ
[Total: 473 Average: 5]

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

เงินให้กู้ยืมระยะยาว ?

เงินให้กู้ยืมระยะยาว คือ (Other Long – term Investments) เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการระยะยาว รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดที่นอกเหนือจากการดำเนินงานปกติของกิจการ ซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์ประเภทไม่หมุนเวียน

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top