เงินมัดจำรับล่วงหน้า คือ บัญชี ภาษี หมวด

[Total: 1375 Average: 5]

เงินมัดจำรับล่วงหน้า

เงินมัดจำรับล่วงหน้า คือ ?

เงินมัดจำรับล่วงหน้า คือ (Advance deposit received) เงินที่กิจการรับมาทั้งจำนวน หรือบางส่วน แต่กิจการยังไม่ได้สินค้า หรือให้บริการแก่ลูกค้าจนครบเสร็จสมบูรณ์ แต่ต้องทำการรับรู้จำนวนเงินที่กิจการได้รับมา จึงต้องเกิดชื่อบัญชี “เงินมัดจำรับล่วงหน้า

บันทึก เงินมัดจำรับล่วงหน้า ?

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เงินมัดจำรับล่วงหน้า
1.หากกิจการให้บริการ มูลค่า 20,000 บาท ลูกค่าจ่ายเงิน 5,000 บาท (25% ของ 20,000 ) และยังไม่รับรู้รายได้จนกว่าจะให้บริการเสร็จ

2.ลูกค่าจ่ายเงินอีกงวด 5,000 บาท (25% ของ 20,000 ) และยังไม่รับรู้รายได้จนกว่าจะให้บริการเสร็จ3.เมื่อกิจการให้บริการลูกค้าเสร็จ แล้วลูกค้าจ่ายชำระส่วนที่เหลืออีก 10,000 บาท

เงินมัดจำรับล่วงหน้า อยู่หมวดไหน

เงินมัดจำรับล่วงหน้า อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top