กำลังปรับปรุง

3 เงินลงทุนระยะยาว คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 340 Average: 5]

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนระยะยาว คือ

เงินลงทุนระยะยาว คือ (Long-term Investment) หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกิจการที่ซื้อไว้ ด้วยวัตถุประสงค์ในการหาผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นและไม่มีความตั้งใจที่จะขายเพื่อต้องการเงินสดในลักษณะลงทุนชั่วคราว หรือใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมโดยปกติของกิจการ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
เงินลงทุนระยะยาว คือ
เงินลงทุนระยะยาว คือ

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top