เงินสำรองตามกฎหมาย

เงินสำรองตามกฎหมายต้องมีเท่าไร

Click to rate this post!
[Total: 558 Average: 5]

เงินสำรองตามกฎหมายต้องมีเท่าไหร

เงินสำรองตามกฎหมายต้องมีเท่าไหร่

เงินสำรองตามกฎหมายในกิจการ ต้องมียอดเท่าไร

กฏหมายไม่มีมาตราไหนระบุว่า จะต้องมีเงินทุนสำรองในกิจการเท่าไหร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top