เงินเดือนกรรมการ

รับทำบัญชี.COM | เงินเดือนกรรมการต้องหักณที่จ่ายหรือไม่?

Click to rate this post!
[Total: 220 Average: 5]

เงินเดือนกรรมการ

เงินเดือนของกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทมักมีความหลากหลายและขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทและตำแหน่งในองค์กร ระดับตำแหน่งของผู้บริหารและประสบการณ์ที่มีอยู่ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดเงินเดือนของพวกเขาด้วย

นี่คือระดับเงินเดือนที่สามารถพบในตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารต่าง ๆ ในบริษัท

  1. ผู้บริหารสูงสุด (CEO) เงินเดือนของ CEO มักอยู่ในระดับสูงมากและมักมีบริเวณเฉลี่ยที่น่าสนใจขึ้นอยู่กับขนาดและธุรกิจของบริษัท โดย CEO ของบริษัทใหญ่ ๆ และบริษัทที่มีผลตอบแทนทางการเงินสูงสุดมักจะได้รับเงินเดือนและรายได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

  2. ผู้บริหารออกจากตำแหน่งทางการเงิน (CFO) CFO มักได้รับเงินเดือนที่สูงเนื่องจากความรับผิดชอบในการบริหารการเงินและความเสี่ยงในบริษัท การเดินทางไปรอบโลกเพื่อดำเนินธุรกิจ และการสร้างแผนยุทธยานภายใน

  3. ผู้บริหารด้านการตลาด (CMO) ผู้บริหารด้านการตลาดมักมีเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดและสร้างแบรนด์สินค้าหรือบริการของบริษัท

  4. ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO/CTO) CIO และ CTO มักได้รับเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

  5. ผู้บริหารด้านการผลิต (COO) COO มักได้รับเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในการจัดการกระบวนการผลิตและความเสี่ยงในด้านนี้

  6. ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ (CHRO) CHRO มักได้รับเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและการสรรหา

  7. ผู้บริหารด้านกฎหมาย (General Counsel) General Counsel มักได้รับเงินเดือนที่สูง เนื่องจากมีความรับผิดชอบในด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

ความเป็นจริงคือเงินเดือนของผู้บริหารมีความหลากหลายมากและขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดและลักษณะของบริษัท, สถานะของตำแหน่งที่มีอยู่, และประสบการณ์ของผู้บริหารในองค์กร การชำระเงินเดือนของผู้บริหารมักถูกกำหนดโดยคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทและมักมีการปรึกษากับนักวิเคราะห์ค่าตอบแทนเพื่อกำหนดระดับเงินเดือนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งและความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนกรรมการต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่

เงินเดือนกรรมการของบริษัท ถ้ารายได้ไม่เข้าข่ายที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย