เจ้าหนี้กรมสรรพากร

รับทำบัญชี.COM | เจ้าหนี้กรมสรรพากรปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 386 Average: 5]

เจ้าหนี้กรมสรรพากร

เจ้าหนี้กรมสรรพากร คือ

เจ้าหนี้กรมสรรพากร หมายถึง ภาษีที่ขอคืนไม่ได้ จากกรมสรรพกร เกิดเมื่อ ปิดบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย แล้วจำนวนภาษีขายมากกว่า ภาษีซื้อ ทำให้ไม่สามาถขอคืนจากกรมสรรพากรได้

เจ้าหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดบัญชี

เจ้าหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดบัญชี 2

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้กรมสรรพากร

1.เมื่อกิจการขายสินค้า หรือให้บริการ

2.เมื่อถึงเวลาปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย แล้วภาษีขาย มากกว่า ภาษีซื้อ

เจ้าหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดไหน

เจ้าหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เจ้าหนี้กรมสรรพากร คือ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )