2 เจ้าหนี้กรมสรรพากร คือ บันทึกหมวดบัญชี

เจ้าหนี้กรมสรรพากร
[Total: 1342 Average: 5]

เจ้าหนี้กรมสรรพากร

เจ้าหนี้กรมสรรพากร คือ ?

เจ้าหนี้กรมสรรพากร หมายถึง ภาษีที่ขอคืนไม่ได้ จากกรมสรรพกร เกิดเมื่อ ปิดบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย แล้วจำนวนภาษีขายมากกว่า ภาษีซื้อ ทำให้ไม่สามาถขอคืนจากกรมสรรพากรได้

เจ้าหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดบัญชี ?

เจ้าหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดบัญชี 2

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เจ้าหนี้กรมสรรพากร

1.เมื่อกิจการขายสินค้า หรือให้บริการ

2.เมื่อถึงเวลาปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย แล้วภาษีขาย มากกว่า ภาษีซื้อ

เจ้าหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวดไหน

เจ้าหนี้กรมสรรพากร อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top