เช่ารถไปรับลูกค้าและเลี้ยงอาหารกลางวัน

0.3% เช่ารถไปรับลูกค้าและเลี้ยงอาหารกลางวัน เย็น

Click to rate this post!
[Total: 72 Average: 5]

เช่ารถไปรับลูกค้าและเลี้ยงอาหารกลางวัน เย็น

เช่ารถไปรับลูกค้าและเลี้ยงอาหารกลางวัน เย็น

เช่ารถไปรับลูกค้าและเลี้ยงอาหารกลางวัน เย็น บันทึกค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

บันทึกได้ค่ะ แต่ต้องบันทึกเป็นค่ารับรองและต้องไม่เกินร้อยละ 0.3 ของรายได้ทั้งหมดของกิจการ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top