รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจเทรดดิ้งบริษัทเทรดดิ้งซื้อมาขายไปส่งออก?

เทรดดิ้ง

การเริ่มต้นทำธุรกิจเทรดดิ้งเป็นการท้าทายและต้องการความรู้และความเข้าใจทางการเงินและตลาดทางการเงินอย่างลึกซึ้ง ธุรกิจเทรดดิ้งเป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น หุ้น ตราสารทุน หรือสินทรัพย์อื่น ๆ ในตลาดทางการเงิน เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด

นี่คือขั้นตอนหลักในการเริ่มต้นทำธุรกิจเทรดดิ้ง

 1. ศึกษาและค้นคว้า เริ่มต้นด้วยการศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับตลาดทางการเงิน ศึกษาหลักการทำงานของตลาดหลักทรัพย์ อ่านข่าวทางการเงินและวิเคราะห์ผลกระทบต่อตลาด ค้นหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือการวิเคราะห์และการทำกำไรในการเทรดดิ้ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจและความพร้อมในการทำธุรกิจเทรดดิ้ง

 2. ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการเทรด เรียนรู้เทคนิคและกลยุทธ์ในการเทรดดิ้ง เช่น การวิเคราะห์กราฟ การใช้ตัวชี้วัดเทคนิค เทคนิคการจัดการความเสี่ยง และการจัดการเงิน เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำลง

 3. สร้างแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายและวิธีการในการทำธุรกิจเทรดดิ้ง รวมแผนการเงิน กำหนดงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการลงทุน และกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการทำกำไรและการขาดทุน เตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่คาดคิดในตลาดทางการเงิน

 4. เปิดบัญชีการเทรด เลือกโบรกเกอร์ที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการเทรด ค่าธรรมเนียม และเครื่องมือการเทรดที่ใช้ได้

 5. ฝึกฝนและทดลองเทรด เริ่มต้นด้วยการทดลองเทรดโดยใช้บัญชีฝึกหรือบัญชีทดลอง ฝึกฝนการวิเคราะห์ตลาด และทดลองใช้กลยุทธ์การเทรดเพื่อเรียนรู้และปรับปรุงก่อนที่จะลงทุนจริง

 6. ระบบการจัดการความเสี่ยง สร้างและใช้ระบบการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงและปกป้องทรัพย์สินของคุณ

 7. ปรับปรุงและปรับเปลี่ยน วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการซื้อขายและเรียนรู้จากประสบการณ์ เปรียบเทียบและปรับปรุงกลยุทธ์เทรดเพื่อเพิ่มผลกำไรและลดความเสี่ยงในอนาคต

 8. ความเสียสละและอดทน ธุรกิจเทรดดิ้งอาจมีการขาดทุนในบางช่วง เป็นสิ่งธรรมดาในตลาดทางการเงิน ความสำเร็จใของธุรกิจเทรดดิ้งต้องการความเสียสละและอดทนในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

 9. ค้นหาคำปรึกษา หากคุณรู้สึกว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในการทำธุรกิจเทรดดิ้ง ค้นหาคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในวงการ เพื่อให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีประสบการณ์ในการเทรดดิ้ง อาจเหมาะสำหรับคุณที่จะเริ่มต้นด้วยการศึกษาและฝึกฝนเพื่อเรียนรู้ความเข้าใจในตลาดทางการเงินและเทคนิคการเทรด สามารถเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือ เข้าร่วมคอร์สออนไลน์ เรียนรู้จากแหล่งข้อมูลออนไลน์ หรือค้นหาผู้คนที่มีประสบการณ์ในวงการเทรดดิ้งเพื่อให้คำแนะนำและความรู้เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง คุณควรทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบและใช้เงินทุนที่คุณสามารถเสี่ยงได้เท่านั้น ถ้าหากคุณไม่มั่นใจหรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการเทรดดิ้ง อาจพิจารณาหาคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพที่เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนที่คุณจะลงทุนจริง การลงทุนในตลาดทางการเงินมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคุณควรใช้ความรับผิดชอบและการวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนใด ๆ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเทรดดิ้ง

ด้านล่างเป็นตัวอย่างของตารางรายรับรายจ่ายในบัญชีธุรกิจเทรดดิ้ง

รายการ รายรับ รายจ่าย
รายได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์    
– กำไรจากการขายหลักทรัพย์ 100,000 บาท  
– ดอกเบี้ย/ผลประโยชน์จากการลงทุน 20,000 บาท  
รายได้อื่น ๆ 10,000 บาท  
รวมรายรับ 130,000 บาท  
     
รายจ่ายจากการซื้อขายหลักทรัพย์    
– ค่าซื้อหลักทรัพย์   90,000 บาท
– ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย   5,000 บาท
– ค่าบริการ/ค่าดูแลโบรกเกอร์   3,000 บาท
รายจ่ายอื่น ๆ   2,000 บาท
รวมรายจ่าย   100,000 บาท
     
กำไรสุทธิ 30,000 บาท  

ในตัวอย่างดังกล่าว รายรับมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์มีค่ากำไรจากการขายหลักทรัพย์ 100,000 บาท และมีรายได้อื่น ๆ อีก 10,000 บาท เช่น ดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์จากการลงทุนอื่น ๆ ทั้งนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น รายรับอาจแตกต่างกันไปตามกิจการและสถานะการเงินของธุรกิจเทรดดิ้ง

ในส่วนของรายจ่าย รายจ่ายมาจากการซื้อขายหลักทรัพย์มีค่าซื้อหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 90,000 บาท และมีค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 5,000 บาท รวมถึงค่าบริการหรือค่าดูแลโบรกเกอร์ 3,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรายจ่ายอื่น ๆ เช่นค่าใช้จ่ายทางด้านสำนักงานหรือค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตลาด รวมรายจ่ายทั้งหมดเป็น 100,000 บาท

ดังนั้น กำไรสุทธิในรอบนี้จะเป็น 30,000 บาท ซึ่งคำนวณได้จากการลบรายจ่ายจากรายรับ

ตารางรายรับรายจ่ายดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นเท่านั้น คุณสามารถปรับแต่งตารางรายรับรายจ่ายให้เหมาะสมกับธุรกิจและสถานะการเงินของคุณได้ตามต้องการ

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ธุรกิจเทรดดิ้ง

เพื่อวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) ของธุรกิจเทรดดิ้ง นี่คือตัวอย่างของวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจเทรดดิ้ง

 1. Strengths (จุดแข็ง)
 • ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาดและเทคนิคการเทรด
 • ความรวดเร็วในการตัดสินใจและปฏิบัติตามข่าวสารทางการเงิน
 • ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและการจัดการเงิน
 1. Weaknesses (จุดอ่อน)
 • ความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำกัดหรือขาดความรู้ในบางพื้นที่
 • ความเสี่ยงทางการเงินที่สูงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม
 • ขึ้นอยู่กับตลาดทางการเงินและผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
 1. Opportunities (โอกาส)
 • ความเจริญรุ่งเรืองของตลาดทางการเงิน
 • การเปิดตลาดใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่ส่งผลต่อการซื้อขายหลักทรัพย์
 • การใช้เทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการวิเคราะห์และการทำกำไรในตลาดทางการเงิน
 1. Threats (อุปสรรค)
 • ความแข็งแกร่งของคู่แข่งในตลาดทางการเงิน
 • ความผันผวนของตลาดทางการเงินที่สามารถก่อให้เกิดความขาดทุนได้
 • ข้อจำกัดทางกฎหมายหรือการกำกับดูแลที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ SWOT ข้างต้นเป็นตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งเพื่อให้คุณมี wความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเทรดดิ้ง แต่ควรจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์และการศึกษาที่ละเอียดของธุรกิจและตลาดทางการเงิน

การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรู้จักและจัดการกับปัจจัยที่ส่งผลต่อธุรกิจของคุณ ควรให้ความสำคัญกับจุดแข็งของธุรกิจและโอกาสที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในตลาด ในเวลาเดียวกัน ควรรู้จักจุดอ่อนของธุรกิจและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางแผนและตัดสินใจทางกลยุทธ์เพื่อสร้างความสำเร็จในธุรกิจเทรดดิ้งของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเทรดดิ้ง ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานเฉพาะในธุรกิจเทรดดิ้งที่คุณควรรู้

 1. หุ้น (Stocks) – หลักทรัพย์ที่แทนส่วนแบ่งในบริษัท การลงทุนในหุ้นเป็นกิจกรรมหลักในธุรกิจเทรดดิ้ง.

 2. ตลาดหลักทรัพย์ (Stock Market) – ตลาดที่ส่งเสริมการซื้อขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งเปิดให้บริการในวันทำการและมีกฎระเบียบในการดำเนินการซื้อขาย.

 3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis) – การศึกษาและวิเคราะห์แบบเส้นกราฟและตัวชี้วัดเทคนิคเพื่อการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์.

 4. การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis) – การวิเคราะห์โครงสร้างธุรกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจ และปัจจัยทางการเงินเพื่อประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์.

 5. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Trading Fees) – ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม.

 6. ผลประโยชน์ (Dividends) – เงินหรือหุ้นที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นส่วนแบ่งของกำไรที่บริษัททำได้.

 7. ความเสี่ยง (Risk) – ความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจเทรดดิ้ง ความเสี่ยงมาจากความผันผวนของตลาดทางการเงินและความสูญเสียทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น.

 8. การทำกำไร (Profit) – ผลตอบแทนทางการเงินที่ได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์โดยหวังผลกำไรจากความผันผวนของราคา.

 9. ความขาดทุน (Loss) – ผลตอบแทนทางการเงินที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูญเสียเงินหรือทรัพย์สิน.

 10. การส่งมอบคำสั่งซื้อขาย (Order Execution) – กระบวนการที่โบรกเกอร์หรือผู้ให้บริการซื้อขายดำเนินการส่งมอบคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับตลาด.

หมายเหตุ สำหรับคำศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษและไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยที่เข้าใจง่าย ความหมายใกล้เคียงถูกอธิบายอยู่ในส่วนภาษาไทย

ธุรกิจ ธุรกิจเทรดดิ้ง ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ในบางประเทศ ธุรกิจเทรดดิ้งอาจต้องจดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง แต่ขึ้นอยู่กับกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย คุณจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงานคต.)

นี่คือบางขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่อาจต้องปฏิบัติตามเมื่อจัดตั้งธุรกิจเทรดดิ้งในประเทศไทย

 1. จดทะเบียนธุรกิจ คุณต้องทำการจดทะเบียนธุรกิจของคุณกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนธุรกิจ ซึ่งสามารถทำได้ที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ของคุณหรือที่ท้องถิ่นที่กำหนด.

 2. ขอใบอนุญาต หากคุณต้องการทำธุรกิจเทรดดิ้งในลักษณะที่กำหนดให้เป็นกิจการทางการเงิน เช่น การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตจากสำนักงานคต.

 3. เปิดบัญชีซื้อขาย คุณจะต้องเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคตในส่วนของการจดทะเบียนและเปิดบัญชีการเทรด คุณอาจต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่กำหนดโดยโบรกเกอร์หลักทรัพย์ที่คุณเลือกใช้ ธุรกิจเทรดดิ้งมีความซับซ้อนทางกฎหมายและกฎระเบียบที่แตกต่างไปในแต่ละประเทศ ดังนั้นควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการเทรดหลักทรัพย์ในประเทศที่คุณต้องการทำธุรกิจ.

คำแนะนำสำหรับความถูกต้องและครบถ้วนที่สุดคือติดต่อหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นเพื่อขอคำแนะนำและแนวทางการดำเนินธุรกิจเทรดดิ้งในประเทศที่คุณต้องการทำธุรกิจ

บริษัท ธุรกิจเทรดดิ้ง เสียภาษีอย่างไร

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทรดดิ้งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และอาจมีรายละเอียดที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการเสียภาษี ดังนั้นคุณควรตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับในประเทศที่คุณต้องการทำธุรกิจเทรดดิ้ง

นอกจากนี้ นี่คือภาษีที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทรดดิ้งที่อาจมีอยู่ในหลายประเทศ

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากกำไรที่ได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น.

 2. ภาษีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ บางประเทศอาจกำหนดภาษีในรูปแบบของค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์.

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีการบริการ หากคุณให้บริการการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้า อาจมีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีการบริการตามกฎหมายท้องถิ่น.

 4. ภาษีเงินต้นและดอกเบี้ย หากคุณทำกำไรจากการลงทุนในตราสารหนี้ อาจมีการเสียภาษีต่อเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้รับ.

 5. ภาษีที่กำหนดโดยราชการ ในบางกรณี ภาษีเพิ่มเติมอื่น ๆ อาจถูกกำหนดโดยราชการ เช่น ภาษีธุรกิจ หรือภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางการเงิน.

 6. กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ นอกจากภาษีที่กล่าวถึงข้างต้น ยังอาจมีกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับการเงินและการธุรกิจที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจเทรดดิ้งในประเทศนั้น ๆ.

ควรระบุว่าการเสียภาษีในธุรกิจเทรดดิ้งอาจมีความซับซ้อนและจำเป็นต้องใช้คำแนะนำจากทนายความหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )