ธุรกิจคลินิก

รับทำบัญชี.COM | ขั้นตอนเปิดคลินิกใหม่ลงทุนมาตรฐาน Checklist

คลินิก

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทําบัญชี คลินิก ทำบัญชี คลินิก ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

การจะเปิดคลินิกความงามแบบไหนยังไงก็ต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควรงบเริ่มต้นที่หลักล้านครับไม่ว่าจะเป็นคลินิกผิวหนังคลินิกลดความอ้วนคลินิกศัลยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทำทุกอย่างที่ว่าเนี่ยรวมกันก็จะทำให้งบเนี่ยลงทุนอย่างมีตั้งแต่หลังร้านต้นๆจนถึงหลายสิบล้านก็ได้ครับแต่ไม่ว่าทุนน้อยหรือทุนหนาก็ต้องเริ่มต้นด้วยการวางแผนธุรกิจก่อนนะครับเพราะการทำแผนธุรกิจก่อนลงทุนมีความจำเป็นเพราะจะเป็นตัวบอกว่าไอเดียและทุนที่มีเนี่ยทำได้จริงหรือเปล่าและต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่

เปิดคลินิก

เปิดคลินิก

ตาม พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ คลินิกความงามถือว่าเป็นสถานพยาบาล ต้องมีแพทย์ในฐานะผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการอยู่ประจำ ผู้ประกอบการคลินิก ไม่ควรเบี่ยงประเด็นเรื่องเครื่องมือแพทย์ เพราะเมื่ออยู่ในคลินิกความงามซึ่งถือว่าเป็นสถานพยาบาลแล้ว หากนำมาใช้กับผู้ป่วยโดยตรงโดยเข้าข่ายการประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วแพทย์ต้องเป็นผู้ใช้เครื่องมือดังกล่าว หรือผู้อื่นที่ไม่ใช่แพทย์ต้องในคลินิกนั้นต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ มิฉะนั้นผู้ที่ไม่ใช่แพทย์จะมีความผิดประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 มาตรา 26 

ประเภทและสีของคลินิก

การเปิดสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก) ผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการ สามารถขอยืนเปิดคลินิกตามลักษณะของสถาน พยาบาลและลักษณะการให้บริการ และให้ใช้พื้นแผ่นป้ายสีขาวและตัวอักษรในแผ่นป้ายแสดงชื่อให้ใส่สี ดังต่อไปนี้ดังนี้

 1. คลินิกเวชกรรม ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใช้ตัวอักษร สีเขียว
 2. คลินิกเวชกรรมเฉพาะทาง ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากแพทยสภาในสาขานั้น ใช้ตัวอักษร สีเขียว
 3. คลินิกทันตกรรม ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ใช้ตัวอักษร สีม่วง
 4. คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากทันตแพทยสภาในสาขานั้น ใช้ตัวอักษร สีม่วง
 5. คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ยกเว้น การทำคลอด ใช้ตัวอักษร สีฟ้า
 6. คลินิกกายภาพบำบัด ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด ใช้ตัวอักษร สีชมพู
 7. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ ใช้ตัวอักษร สีเลือดหมู
 8. คลินิกการแพทย์แผนไทย ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ใช้ตัวอักษร สีน้ำเงิน
 9. คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ใช้ตัวอักษร สีน้ำตาล
 10. สหคลินิก จัดให้บริการตาม 1 ถึง 9 สองลักษณะขึ้นไป ดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพ วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ที่ให้บริการในสถานพยาบาลนั้น ใช้ตัวอักษร สีเขียวแก่

ประเภทสีของคลินิก

การตั้งชื่อคลินิก

กรณีขออนุญาตเปิดประเภทคลินิกทัวไป ให้ใส่ประเภทคลินิกที่ต้องการขออนุญาตเปิดนำหน้าหรือต่อท้ายชื่อคลินิกที่ต้องการขออนุญาตเปิด เช่น

 1. ต้องการขออนุญาตเปิด คลินิก ประเภทคลินิกเวชกรรม ให้ใส่ชื่อคลินิกที่ต้องการแล้วตามด้วยคำว่า “คลินิกเวชกรรม” หรือ ใส่คำว่า”คลินิกเวชกรรม” แล้วตามด้วย ชื่อคลินิกที่ต้องการขออนุญาตเปิด ตัวอย่าง แพทย์สมใจ คลินิกเวชกรรม หรือ คลินิกเวชกรรมแพทย์สมใจ
 2. ต้องการขออนุญาตเปิด คลินิก ประเภทคลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ ให้ใส่ชื่อคลินิกที่ต้องการแล้วตามด้วยคำว่า “คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์” หรือ ใส่คำว่า”คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์” แล้วตามด้วย ชื่อคลินิกที่ต้องการ ตัวอย่าง สมใจคลินิก คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์หรือ คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ สมใจคลินิก

สิ่งสำคัญเมื่อเปิด คลินิก

1.) ต้องมีเงินทุน 

เงินลงทุนที่ใช้ในการเปิดเครดิตแต่ละประเภทก็ไม่เท่ากันต้องประเมินก่อนว่าเราต้องการเปิดคลิ นิกประเภทไหนหากเป็นคลินิกประเภทเวชกรรมทันตกรรมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเงินลงทุนที่ใช้ต้องเป็นหลักล้านจนถึง 10 ล้านเพราะเครื่องมือแต่ละประเภทที่ใช้มีมูลค่าสูง แต่หากเป็นคลินิกกายภาพบำบัดก็อาจไม่สูงมากนัก 

2.) ต้องมีการตรวจมาตราฐาน

ต้อมีการจัดเตรียมสถานที่ตามมาตรฐานแบบตรวจอนุญาตคลินิก แต่ละคลินิกก็จะมีมาตรฐานที่ใช้ในการตรวจที่แตกต่างกัน เช่น การเปิด คลินิกเวชกรรมก็ต้องมีมาตรฐานที่จะใช้ในการตรวจแตกต่างออกไปจาก คลินิกกายภาพบำบัด หรือ คลินิกทันตกรรม มาตราฐานที่แตกต่างกัน เช่น

 1. สถานที่ตั้งของคลินิก คลินิกแต่ละประเภทก็กำหนดไม่เหมือน ต้องมีทางเข้าออก ความกว้างประตู การเข้าออก เป็นต้น
 2. สีของป้ายคลินิก ต้องเลือกใช้ให้ถูกประเภท เพราะสีเป็นการระบุประเภทและลักษณะคลินิกการต้องเลือกใช้สีของคลินิกให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น สีชมพูเป็นประเภทคลินิกกายภาพบำบัด สีเขียวคลินิกเวชกรรม สีม่วงคลินิกทันตกรรม เป็นต้น 
 3. อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ การเลือกเปิดคลินิ กอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องมีแตกต่างกันออกไปหากมีไม่ครบตามที่กำหนดก็ไม่ผ่านมาตรฐานในการตรวจ เป็นต้น

3.) ทำเลที่ตั้งสถานที่เปิด

ทำเลที่ตั้งดีมีชัยไปกว่าครึ่งสิ่งที่สำคัญคือการเดินทางสัญจรไปมา สถานที่จอดรถ เป็นแหล่งชุมชนหรือไม่ใกล้รถไฟฟ้าหรือไม่ไม่ว่าจะเดินทางทางรถโดยสารหรือรถยนต์ส่วนบุคคลก็สามารถมาที่คลินิกของเราได้เมื่อมาถึงมีที่จอดรถทำให้ลูกค้าอยากกลับมาใช้บริการ และบริเวณนั้น มีลูกค้ามากพอที่จะแชร์มาถึงเราไหมให้เราศึกษาตลาดให้ดีก่อนเปิด  เราต้องวางแผนว่าเราจะทำคลินิกรูปแบบไหน ลูกค้าของเราคือใครเราจะขายอะไรบ้างแล้วเราจะต้องมียอดขายเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนมีกำไรทำให้ธุรกิจอยู่รอดได

 • สำรวจบริเวณนั้นก่อนว่าคนกลุ่มไหนบ้าง
 • พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกของผู้คนบริเวณนั้น
 • กำลังซื้อที่ลูกค้าสามารถจ่ายได้ 
 • สถานที่จอดรถสถานที่เข้าออก การเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถสาธารณะ 
 • สถานที่ที่เปิดคลิ นิกเห็นชัดและเป็นที่สังเกตหรือไม่ 
 • คู่แข่งของเรามีมากแค่ไหน ประเมินรายได้คู่แข่ง เป็นต้น

4.) การเปิดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การเปิดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเราก็ต้องมีการสำรวจพื้นที่ว่าประชากรที่อยู่บริเวณนั้นมีพฤติกรรมอย่างไร มีกำลังทรัพย์ ในการใช้บยริการของเราหรือไม่ เช่นหากต้องต้องการชาวต่างชาติบริเวณนั้นมีชาวต่างชาติมากน้อยเพียงใด 

ตัวอย่าง 

 1. เปิดใกล้สถานที่ศึกษา ถ้าต้องการเปิดคลินิกใกล้บริเวณมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาคลินิกที่มักจะเปิดก็จะเป็นเสริมความงามเวชกรรมอาจจะเป็นทันตกรรมได้บ้าง เป็นต้น
 2. เปิดใกล้แหล่งธุรกิจ แน่นอนการเปิดคลินิกใกล้แหล่งธุรกิจที่มีคนวัยทำงานคลินิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลินิกกายภาพบำบัดที่นวดรักษาอาการออฟฟิศซินโดรม คอบ่าไหล่ อาการปวดเมื่อยต่างๆ เป็นต้น

5.) การทำการตลาดออนไลน์

ปัจจุบันไม่ว่าการทำธุรกิจประเภทอะไรก็จำเป็นต้องมีการทำการตลาดออนไลน์ไม่ว่าจะผ่าน Facebook Instagram tiktok Google search และสื่อโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภทถ้าคิดจะเปิดคลินิกควรมีเงินลงทุนในการทำการตลาด ไว้จำนวนหนึ่ง 

ตัวอย่าง

 1. ยิงแอด Facebook เป็นการตลาดคลาสสิคในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาต้องทำการถ่ายรูปบริเวณร้านหรือขออนุญาตลูกค้าที่ใช้บริการถ่ายรีวิวแล้วอัพโหลดรูปเป็นประจำเพื่อให้รู้ว่ามีลูกค้ามาใช้บริการต่อเนื่อง
 2. จ้าง influencer ที่มีผู้ติดตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน influencer มีอิทธิพลต่อการใช้บริการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกิจการประเภทบริการซื้อมาขายไปหรือแม้กระทั่งคลินิกทุกรูปแบบหากมี influencer ที่เขาชื่นชอบมาใช้บริการเขาก็อาจจะมาใช้บริการตาม เป็นต้น 
 3. Google adsense  เป็นการทำการตลาด เป็นการทำการตลาดออนไลน์ ในรูปแบบของปัญหาถ้าเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดที่เป็นการทำการตลาดระยะสั้นการทำอันดับโดยธรรมชาติที่เป็นการทำการตลาดระยะยาวก็จำเป็นในการทำการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน 
 4. Tiktok จุดเด่นในการทำการตลาดออนไลน์ในติ๊กต๊อกเป็นการเผยแพร่คลิประยะสั้นซึ่งจะดึงจุดเด่นของบริการคลินิกที่เรามีให้ลูกค้าตามดูต่อเนื่องไม่ว่าจะอัพกี่คลิปการตลาดชนิดนี้ก็ทำให้คนหยุดดูได้เพียง 4-5 วินาที
 5. YouTube การตลาดสุดคลาสสิคปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากเจ้าของคลินิกเป็น influencer เองหรือเป็นยูทูปเบอร์เองการให้คำปรึกษาคำแนะนำในการใช้บริการย่อมชัดเจนและดีกว่าการจ้าง presenter มาอธิบายเมื่อทำไปเรื่อยๆแล้วมีผู้ติดตามก็อาจทำให้มีคนมาใช้บริการเป็นต้น 
Click to rate this post!
[Total: 356 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )