ถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการ

โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

Click to rate this post!
[Total: 149 Average: 5]

โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

กรณีกิจการไม่ได้ประกอบการมาประมาณ 8 ปีแล้ว แต่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงินของกิจการชั่วคราวได้หรือไม่

ไม่ได้ค่ะ ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่ได้ดำเนินงานธุรกิจอะไรเลยก็ตาม กิจการมีหน้าที่ต้องส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจทุกปีค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top