3 โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

ถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการ
[Total: 118 Average: 5]

โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน

โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงิน ?

กรณีกิจการไม่ได้ประกอบการมาประมาณ 8 ปีแล้ว แต่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปี โดยถ้ากิจการจะขอแจ้งการหยุดดำเนินการและการส่งงบการเงินของกิจการชั่วคราวได้หรือไม่

ไม่ได้ค่ะ ถึงแม้ว่ากิจการจะไม่ได้ดำเนินงานธุรกิจอะไรเลยก็ตาม กิจการมีหน้าที่ต้องส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจทุกปีค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top