ยื่นยอดเงินเดือนนำส่งประกันสังคมผิด

รับทำบัญชี.COM | ยื่นยอดเงินเดือนนำส่งประกันสังคมผิด?

ยื่นยอดเงินเดือนนำส่งประกันสังคมผิด

ยื่นยอดเงินเดือนนำส่งประกันสังคมผิด จาก 20,000 เป็น 200,000 ต้องแก้ไขอย่างไร

หากรู้ตัวว่า ส่งเงินสมทบประกันสังคมเกิน ต้องแจ้งความจำนงขอรับเงินคืนภายใน 1 ปีนับจากวันที่ส่งเงินสมทบเกิน โดยสามารถขอรับเงินคืนได้ 2 วิธี ได้แก่

1. นายจ้าง ยื่นขอรับเงินคืนพร้อมแนบหลักฐานและเหตุผลการขอรับเงินคืนกับสำนักงานประกันสังคม 
2. ลูกจ้าง หากได้รับจดหมายแจ้งจากประกันสังคม สามารถกรอกข้อความแสดงความประสงค์ขอรับเงินคืนพร้อมลงลายมือชื่อ และนำไปยื่นกับสำนักงานประกันสังคม หรือจะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้

ประกันสังคมเป็นระบบการประกันสิทธิและความคุ้มครองสำหรับประชากรในหลายประเทศทั่วโลก มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชากรและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่เผชิญกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เราสามารถพูดถึงประกันสังคมในทั้งสองแง่:

  1. ประกันสังคมทางรัฐ (Social Security) ประกันสังคมทางรัฐเป็นระบบการคุ้มครองสิทธิในด้านสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลมีบทบาทในการจัดเตรียมและให้บริการ เช่น ประกันการเกิดบุตร, ประกันค่าที่อยู่เมือง (ช่วยเหลือผู้จน), ประกันการป่วยเป็นต้น ระบบประกันสังคมทางรัฐมักจะมีการเรียกเก็บเงินเพื่อรองรับระบบนี้ การเรียกเก็บเงินส่วนหนึ่งจากผู้ทำงานและนายจ้างเพื่อสนับสนุนระบบประกันสังคม
  2. ประกันสังคมทางเอกชน (Private Social Insurance) ประกันสังคมทางเอกชนเป็นการสมัครใจของบุคคลหรือองค์กรเอกชนเพื่อคุ้มครองตัวเองหรือพนักงานของตน เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต และอื่น ๆ การเรียกเก็บเงินในระบบนี้จะมาจากการชำระเงินเป็นค่าเบี้ยประกันโดยผู้เอาประกันเองหรือผู้จ้าง

ประกันสังคมมีความสำคัญในการช่วยป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การเจ็บป่วย, การสูญเสียงาน, การเกิดเหตุอุบัติเหตุ และการเกษียณอายุ เราสามารถเรียกดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบประกันสังคมที่มีในประเทศของคุณได้จากหน่วยงานรัฐบาลหรือบริษัทประกันสังคมที่เป็นที่ยอมรับในท้องถิ่นของคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> เงินเดือนตามบัญชีกับตามแบบภงดไม่ตรงกัน?

 
 
ปก กบ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )