2 การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ ประกอบด้วย

การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ
[Total: 872 Average: 5]

การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ

การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ คือ (Accounting of owners Equity) ?

การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้เป็นเจ้าของ (Accounting of owners Equity) เป็นบัญชีที่ใช้เพื่อบันทึกสินทรัพย์ที่เจ้าของกิจการรวมทั้งหุ้นส่วนนำมาลงทุนเพื่อประกอบกิจการ ซึ่งแบ่งเป็น 2 บัญชี ได้แก่
บัญชีทุน (Capital Account) เป็นบัญชีที่ใช้บันทึกสินทรัพย์ของเจ้าของที่มาลงทุนและถอนทุน รวมทั้งบันทึกการรับผลการดำเนินงานของกิจการ ณ สิ้นงวดบัญชี
บัญชีถอนใช้ส่วนตัว (Drawing Account)  เป็นบัญชีที่บันทึกจำนวนเงินที่เจ้าของกิจการถอนกำไรไปใช้ล่วงหน้า โดยเมื่อสิ้นปีต้องทำการปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวเข้าบัญชีทุน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top