3 ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด ประกอบด้วย

กำลังปรับปรุง
[Total: 243 Average: 5]

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด คือ (Held to maturity securities) ?

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด (Held to maturity securities) หมายถึง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ที่กิจการถือไว้จนครบกกำหนดไถ่ถอนและได้ดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top