25% ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ประกอบด้วย

กำลังปรับปรุง
[Total: 2458 Average: 5]

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คือ ?

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว คือ ( Issued and Paid-up Sheare Capital ) จำนวนเงินที่เจ้าขอกิจการหรือหุ้นส่วนทำการชำระเงินแล้วเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการของกิจการ โดยกฏหมายกำหนดให้ต้องชำระเงินอย่างน้อย 25% ของจำนวนหุ้น ที่ตัวเองถืออยู่

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top