2 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ ประกอบด้วย

รายได้จากการขาย
[Total: 967 Average: 5]

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ คือ ?

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ คือ (Revenue from the Sale of Goods and the Rendering of Service) รายได้หรือรายรับที่ได้มาจากการขายและการให้บริการที่มีจากการดำเนินกิจกรรมหลักทางธุรกิจในแต่ละงวดบัญชี ซึ่งไม่รวมถึงกิจกรรมทางการเงินประเภทอื่นๆ เช่น การขายสินทรัพย์ ผลประโยชน์ทางการขอคืนภาษี หรือดอกเบี้ยจากการลงทุนต่างๆ

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 3, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top