3 การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ

การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
[Total: 72 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อครับคิดยังไงคะ ?

สำหรับการคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ ให้คำนวณค่าเสื่อมราคาตามมูลค่าต้นทุนทรัพย์สินที่เช่าซื้อซึ่งรวมดอกเบี้ยด้วย แต่ไม่เกินค่างวดที่พีงชำระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆคะ wanwan037

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การคิดค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้จากการเช่าซื้อ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top