การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล

3 การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรคะ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรคะ

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายของกิจการเกิดขึ้น แต่ไม่มีเอกสารอะไรเลย ต้องมีเอกสารการรับ-จ่ายเงินของค่าใช้จ่าย โดยมีผู้อำนจาของกิจการรับรอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรค่ะ

Leave a Comment

Scroll to Top