3 การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรคะ

การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล
[Total: 195 Average: 5]

การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรคะ ?

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายของกิจการเกิดขึ้น แต่ไม่มีเอกสารอะไรเลย ต้องมีเอกสารการรับ-จ่ายเงินของค่าใช้จ่าย โดยมีผู้อำนจาของกิจการรับรอง

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การบันทึกค่าใช้จ่ายที่ไม่มีบิล ทำอย่างไรค่ะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top