การลงค่าโทรศัพท์ของพนักงาน

รับทำบัญชี.COM | ซื้อโทรศัพท์มือถือ บันทึกบัญชี สินทรัพย์?

การลงค่าโทรศัพท์ของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายบริษัท

อยากทราบว่าถ้าบริษัท ได้จ่ายค่าโทรศัพท์มือถือแทนพนักงาน โดยชื่อในใบเสร็จเป็นชื่อของพนักงาน บริษัทจะลงเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้หรือไม่จะต้องทำอย่างไรคะ ถึงจะถูกต้อง เพราะบริษัทมีนโยบายให้พนักงานหาโทรศัพท์มาใช้เองโดยบริษัท จะออกค่าใช้จ่ายในการติดต่องานกับลูกค้าให้พนักงาน

บริษัทจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ก็ต่อเมื่อเป็นการจ่ายเพื่อการดำเนินงานของบริษัทซึ่งพิสูจน์ได้ และในการลงบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทจะต้องมีเอกสารประกอบด้วย ซึ่งอาจจะมีการทำใบสำคัญจ่ายให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและพนักงานดังกล่าวเซ็น และในข้อตกลงการจ้างพนักงานควรมีการระบุเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ

การบันทึกค่าโทรศัพท์มือถือในบัญชีของบริษัทเป็นการบันทึกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของพนักงานหรือบริษัท โดยส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกค่าโทรศัพท์มือถือในรายได้และค่าใช้จ่าย การบันทึกค่าโทรศัพท์มือถือสามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. เก็บข้อมูล เริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์มือถือที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่าย ให้รวบรวมใบแจ้งยอดค่าโทรศัพท์มือถือทุกงวดในระยะเวลาที่ต้องการบันทึก

  2. บันทึกในบัญชีรายได้ (Revenue) หากค่าโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของบริษัท เช่น การชำระค่าใช้บริการโทรศัพท์มือถือของลูกค้า ให้บันทึกข้อมูลรายได้ในบัญชีรายได้ โดยระบุรายละเอียดเช่น วันที่รับเงิน จำนวนเงิน และลูกค้าที่จ่ายเงิน

  3. บันทึกในบัญชีค่าใช้จ่าย (Expense) ค่าโทรศัพท์มือถือที่บริษัทจ่ายให้ให้บันทึกในบัญชีค่าใช้จ่าย โดยระบุรายละเอียดเช่น วันที่ชำระเงิน จำนวนเงิน และรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงิน

  4. การตรวจสอบและการอนุมัติ การบันทึกค่าโทรศัพท์มือถือควรได้รับการตรวจสอบและการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบในการบัญชีหรือการเงิน โดยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและค่าใช้จ่ายก่อนที่จะบันทึกลงในระบบบัญชี

  5. การบันทึกเพิ่มเติม นอกจากการบันทึกค่าโทรศัพท์มือถือในรายได้และค่าใช้จ่าย ยังสามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่น รายละเอียดของการสื่อสาร หรือรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ใช้บริการ.

  6. การรายงาน ในบริษัทที่ใหญ่ บันทึกค่าโทรศัพท์มือถืออาจต้องรายงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งรายงานรายได้และรายงานค่าใช้จ่ายทางการบัญชี

การบันทึกค่าโทรศัพท์มือถือในบัญชีเป็นกระบวนการสำคัญในการจัดการการเงินของบริษัท เพื่อให้มีการติดตามค่าใช้จ่ายและรายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้สามารถวางแผนและควบคุมการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Click to rate this post!
[Total: 143 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )