การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternet

การแจ้งพัฒนาความรู้
[Total: 92 Average: 5]

การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง(CPD)ผ่านinternet

การแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ?

ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปี ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 1 มีนาคม 2549 ขณะนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำบัญชี สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวได้ทาง Internet ผู้ทำบัญชีท่านใดที่ยังไม่เคยขอหมายเลขผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อแจ้งเพิ่มและยกเลิกงานธุรกิจที่รับทำบัญชี จะต้องดำเนินการขอหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนถึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่ในกรณีที่ผู้ทำบัญชีที่มีหมายเลขผู้ใช้ (USER ID) และรหัสผ่าน (Password) ในการแจ้งเพิ่มและยกเลิกธุรกิจที่รับทำบัญชีทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ก็ใช้ USER ID และ Password เดิมในการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพในทุกรอบสามปีค่ะ โดยผู้ทำบัญชีจะต้องจัดเก็บหลักฐานการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ไว้กับตนเองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันสิ้นปีีปฏิทินของวันที่สิ้นสุดการอบรม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 21, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top