4 กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืม

กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก
[Total: 196 Average: 5]

กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ?

ในเบื้องต้นขอแนะนำดังนี้นะ ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นให้ลองถามตัวเองก่อนว่า
1. มีการขายหรือให้บริการแล้วไม่เปิดบิลหรือไม่
2. ยอดเงินสดที่ใช้ในการหมุนเวียนเป็นอย่างไร อาจจะต้องดูจากงบกระแสเงินสด
3. มียอดลูกหนี้การค้า และยอดเจ้าหนี้การค้า คงค้างมากน้อยเท่าใด
4. มูลค่าสินค้าคงเหลือมีจำนวนเท่าใด
เพราะฉะนั้นกิจการเราต้องรู้ถึงสาเหตุที่มาที่ไปของกิจการเราเองก่อนค่ะว่า เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรต้องรู้ถึงสาเหตุก่อนถึงจะทราบว่าวิธีแก้ไข

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top