กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

เจ้าหนี้กรรมการ เยอะมาก

Click to rate this post!
[Total: 50 Average: 5]

กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก

กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ

ในเบื้องต้นขอแนะนำดังนี้นะ ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุ ดังนั้นให้ลองถามตัวเองก่อนว่า
1. มีการขายหรือให้บริการแล้วไม่เปิดบิลหรือไม่
2. ยอดเงินสดที่ใช้ในการหมุนเวียนเป็นอย่างไร อาจจะต้องดูจากงบกระแสเงินสด
3. มียอดลูกหนี้การค้า และยอดเจ้าหนี้การค้า คงค้างมากน้อยเท่าใด
4. มูลค่าสินค้าคงเหลือมีจำนวนเท่าใด
เพราะฉะนั้นกิจการเราต้องรู้ถึงสาเหตุที่มาที่ไปของกิจการเราเองก่อนค่ะว่า เกิดขึ้นเนื่องจากอะไรต้องรู้ถึงสาเหตุก่อนถึงจะทราบว่าวิธีแก้ไข
 

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การคิดค่าเสื่อมราคาหมายถึงอะไร

การคิดค่าเสื่อมราคาหมายถึงอะไร

วิธีคิดค่าเสื่อมราคา มีกี่วิธี ค่าเสื่อมราคา มีอะไรบ้าง อัตราค่าเสื่อมราคา 2565 วิธีคิดค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี การคิดค่าเสื่อมราคา กรมบัญชีกลาง การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อัตราค่าเสื่อมราคา 2564
fob

การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง

Click to rate this post! [Total: 50 Average: 5] การบันทึกบัญชี แบบ Fob นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ตัวอย่าง           ในกรณีที่กิจการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยใช้เงื่อนไข F.O.B. Shipping Point กรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อก็ต่อเมื่อผู้ขายจัดส่งสิน …

เจ้าหนี้กรรมการ เยอะมาก Read More »

ใบเสนอราคาตัวอย่าง

ใบเสนอราคา Excel ฟรี Word ฟอร์ม บุคคลธรรมดา !

ใบเสนอราคา excel ฟรี ใบเสนอราคา word ใบเสนอราคา word ฟรี ใบเสนอราคา บุคคลธรรมดา word ใบเสนอราคา ฟอร์ม ใบเสนอราคา doc ใบเสนอราคา ฟรี ใบเสนอราคา pdf
การยื่นแบบ พร้อม ชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

การยื่นแบบ พร้อม ชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี

Click to rate this post! [Total: 50 Average: 5] การยื่นแบบ พร้อม ชำระภาษี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ต้องยื่นแบบพร้อมชำระภาษีที่คำนวณได้เมื่อใด ตอบ : การยื่นแบบพร้อมชำระภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบบัญชี 6 เดือนแรก เช่นรอบบัญชีบริษ …

เจ้าหนี้กรรมการ เยอะมาก Read More »

ต้นทุนการผลิต

ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง สูตร ตัวอย่าง งบบัญชี !

ต้นทุนการผลิต สูตร ต้นทุนการผลิต มีอะไรบ้าง ต้นทุนการผลิต ตัวอย่าง ต้นทุนการผลิต บัญชี ต้นทุน การผลิต มี กี่ ประเภท องค์ประกอบต้นทุนการผลิต ต้นทุนการผลิต คิดยังไง งบต้นทุนการผลิต
หจก-บจก

ข้อต่าง หจก [&] บจก จาก บริษัท ตรงไหน อย่างไร

Click to rate this post! [Total: 50 Average: 5] หจก ต่างกับ บจก อย่างไร หจก ต่างจาก บริษัท ตรงไหน1.ความรับผิดชอบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2 คนขึ้นไปร่วมหุ้นกัน โดยมี 1คนที่ไม่จำกัดความรับผิดชอบในหนี้สินที่เกิดขึ้น บริษัท 3 คนขึ้นไป แบ่งเงินลงทุนออกเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นละเท่ากัน แต่ละคนถือมากน้อยเท่าหรือไม่เ …

เจ้าหนี้กรรมการ เยอะมาก Read More »

กรณี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ งบ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post! [Total: 50 Average: 5] ในหน้านี้ กิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมากกิจการมีเจ้าหนี้กรรมการเยอะมาก ยอดเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดจากหลายสาเหตุสำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไรภาษีหักณที่จ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ (with …

เจ้าหนี้กรรมการ เยอะมาก Read More »

ต้นทุนคุณภาพ

ประเภทของ ต้นทุนคุณภาพ ที่จะนำไปสู่ คุณภาพ

Click to rate this post! [Total: 50 Average: 5] ประเภทของ ต้นทุนคุณภาพ ที่จะนำไปสู่ คุณภาพ ระดับนั้น ต้นทุน ต้องต่ำ เพราะมันจะไปเกี่ยวโยงถึงกำไรขององค์การ การผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่เป็นการเพียงพอ ต้องคำนึงถึง ต้นทุน ที่จะนำไปสู่คุณภาพระดับนั้นด้วย ต้นทุนต้องต่ำเพราะมันจะไป …

เจ้าหนี้กรรมการ เยอะมาก Read More »

Leave a Comment

Scroll to Top