กิจการเจ้าของคนเดียวโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับ 7 ข้อดีเสีย

กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียวคือ

กิจการเจ้าของคนเดียวคือ

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

ในปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทเพิ่มช่องทางการขาย เพิ่มยอดการตลาด และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้บริโภค ทำให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆ เช่น กิจการห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด เติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ กิจการขนาดเล็ก (SME) ผุดขึ้นตามมาเช่นกัน

และเพื่อให้การควบคุมดูแลกิจการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหล่านี้เป็นไปโดยง่ายตอบสนองความก้าวหน้าของโลกยุคดิจิตอล กฏหมายจึงให้สิทธิ ต่อเจ้าของกิจการได้เลือกจดทะเบียนรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมกับกิจการของตน ซึ่งรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน คงหนีไม่พ้น “กิจการ เจ้าของคนเดียว”

กิจการเจ้าของคนเดียวหมายถึง

กิจการเจ้าของคนเดียวหมายถึง

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย เข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบกิจการ เจ้าของคนเดียว เพิ่มมากขึ้น ในบทความนี้จึงรวบรวมเนื้อหาสำคัญ รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงข้อดี ข้อเสียของรูปแบบธุรกิจดังกล่าว  เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการได้เลือกรูปแบบธุรกิจให้เหมาะสมตั้งแต่เริ่มกิจการ เพื่อเพิ่มโอกาสแข่งขันในการค้าและการลงทุน รวมทั้งยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่ง่ายต่อการเริ่มต้นธุรกิจ

กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของคนเดียว คือ

กิจการ เจ้า ของ คน เดียว คือ (Sole Proprietorship) กิจการหรือธุรกิจที่มี “บุคคลธรรมดา” เพียงบุคคลเดียวเป็นเจ้าของกิจการ และเป็นผู้ลงทุน ไม่มีหุ้นส่วน จึงมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ในขณะเดียวกันก็รับภาระหนี้สินของกิจการอย่างไม่จำกัดความรับผิดชอบเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจร้านอาหาร ร้านเสริมสวย คลินิคทำฟัน ร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุดเด่นของรูปแบบกิจการที่คล้ายคลึงกัน คือ
– เป็นรูปแบบธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นตามความถนัดของเจ้าของกิจการ จึงมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานแต่เพียงผู้เดียว
– มีขนาดเงินลงทุนน้อยโดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนส่วนตัว กฏหมายจึงมิได้กำหนดให้ต้องมีทุนจดทะเบียน
– มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เข้าใจได้ง่าย มีที่มาของรายได้ และกำไรชัดเจนโดยส่วนใหญ่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับลูกค้าเป็นเรื่องสำคัญ

กิจการเจ้าของคนเดียว (sole proprietorship) คือ รูปแบบของธุรกิจที่เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโดยผู้เดียว ซึ่งหมายความว่าผู้ประกอบการจะเป็นเจ้าของและควบคุมธุรกิจได้เต็มที่ ไม่ต้องแบ่งปันกับผู้อื่น รวมถึงรับผิดชอบทุกด้านของธุรกิจเองด้วย

สิ่งที่ต้องทำในการสร้างกิจการเจ้าของคนเดียว คือ การลงทะเบียนกิจการเพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องไปขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ กรมธุรกิจพาณิชย์ และทำการลงทะเบียนเพื่อขอหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร โดยจะต้องมีการจัดทำสมุดรายวัน (accounting book) เพื่อบันทึกธุรกรรมการเงินของธุรกิจเองอย่างถูกต้อง

การเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวมีข้อดีอยู่หลายอย่าง เช่น ตัดสินใจเองได้สุดตัว เลือกทำธุรกิจตามความชำนาญและความสนใจ มีความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจและไม่ต้องร่วมมือกับผู้อื่น แต่ในข้อเสียก็อาจจะมีความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีทางกฎหมายและมีข้อจำกัดในการขยายธุรกิจของเจ้าของเองเพราะไม่มีทุนหรือแหล่งเงิน

กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านกาแฟ

กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านกาแฟ การเปิดร้านกาแฟเป็นธุรกิจที่เหมาะสำหรับการเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว เนื่องจากสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องการทุนเริ่มต้นมากมาย เริ่มต้นด้วยการหาสถานที่ในการเปิดร้าน ที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ที่จะดึงดูดลูกค้า ซึ่งอาจเป็นบริเวณใกล้กับที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ที่มีการเคลื่อนไหวของคนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า หน้ามหาวิทยาลัย หรือในชุมชนที่มีคนชอบดื่มกาแฟเป็นประจำ

การเตรียมเครื่องมือและวัตถุดิบสำหรับร้านกาแฟเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง โดยจะต้องมีเครื่องชงกาแฟ มือถือปั่นน้ำแข็ง และวัตถุดิบที่เหมาะสม เช่น เมล็ดกาแฟ น้ำเชื่อมหรือน้ำตาล นม และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ในการจัดการธุรกิจกาแฟเป็นเจ้าของคนเดียว ต้องมีการวางแผนการจัดการและตลาดอย่างดี โดยควรสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองที่ร้านกาแฟ เช่น สร้างพื้นที่สบายๆ และมีการตกแต่งให้สวยงาม เพื่อดึงดูดลูกค้า ส่วนในเรื่องการตลาด สามารถทำได้หลายช่องทาง เช่น การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ ดูแลและจัดการการเงินให้ดีเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพื่อความประสบความสำเร็จในการเปิดร้านกาแฟ จะต้องทำการจัดทำงบการเงินและบันทึกการเงินอย่างถูกต้องและเป็นระบบ โดยควรมีสมุดรายวัน (accounting book) เพื่อบันทึกการเงินของธุรกิจ รวมถึงการจัดการภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

การเลือกแบบออกแบบร้านกาแฟและการเลือกวัตถุดิบสำหรับเครื่องดื่มกาแฟเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญด้วย เพื่อให้เข้ากับตลาดและเพื่อให้ได้รับความนิยมจากลูกค้า ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านกาแฟจะคาดหวังว่าจะได้รับความอบอุ่นและความสะดวกสบาย ดังนั้นควรมีการพัฒนาระบบบริการที่ดี รวมถึงการให้บริการอาหารเล็กๆ และขนมหวานเพื่อเสริมความคล้ายคลึงกับร้านกาแฟชื่อดัง

กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อดี

การเป็นกิจการเจ้าของคนเดียวมีข้อดีมากมาย ดังนี้

 1. ความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ เจ้าของกิจการเดียวกันเป็นผู้ควบคุมและเป็นผู้ตัดสินใจดำเนินธุรกิจ สามารถปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกิจการได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในตลาด หรือมีความต้องการเพิ่มเติมของลูกค้า

 2. การประหยัดค่าใช้จ่าย กิจการเจ้าของคนเดียวไม่ต้องร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการธุรกิจ จึงสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานและการแบ่งเป็นส่วนแบบอื่น ๆ ได้

 3. การตัดสินใจที่รวดเร็ว เจ้าของกิจการเดียวกันสามารถตัดสินใจที่รวดเร็วและปรับปรุงแก้ไขปัญหาได้เอง ไม่ต้องมีการลงมือสอบสวนหรือขออนุญาตในการตัดสินใจ เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการการเงินและการขาย

 4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า เจ้าของกิจการเดียวกันสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพิ่มความภูมิใจของลูกค้าในการใช้บริการหรือสินค้าของกิจการได้

 5. ผลกำไรเติบโตเร็ว กิจการเจ้าของคนเดียวสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการเติบโตในตลาด ซึ่งสามารถทำได้โดยไม่ต้องแบ่งใคร

 1. ความคุ้มค่าในการลงทุน เจ้าของกิจการเดียวกันสามารถลงทุนเองและมีการควบคุมการใช้จ่ายได้ และสามารถติดตามผลตอบแทนของการลงทุนได้อย่างเข้มงวด

 2. ความสำคัญของความรู้และประสบการณ์ เจ้าของกิจการเดียวจะต้องได้รับการฝึกอบรมและทำงานเองทั้งหมด ซึ่งจะทำให้มีความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อธุรกิจกำลังเติบโต

 3. ความเสี่ยงที่น้อยกว่า เจ้าของกิจการเดียวไม่จำเป็นต้องแบ่งปันการตัดสินใจหรือผลกำไรกับผู้อื่น ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุนหรือผลร้ายน้อยลง

 4. การสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เจ้าของกิจการเดียวสามารถสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งได้ และสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจเองได้

 5. การสร้างภาพลักษณ์ของกิจการ เจ้าของกิจการเดียวสามารถสร้างภาพลักษณ์ของกิจการตามความต้องการของตลาด และสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ

กิจการเจ้าของคนเดียว ร้านอาหาร

การเปิดร้านอาหารเป็นธุรกิจที่เหมาะสำหรับการเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว เนื่องจากสามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องการทุนเริ่มต้นมากมาย ดังนั้น ด้านล่างนี้จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการเปิดร้านอาหารเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว

 1. การเลือกสถานที่ การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกสถานที่ที่สะดวกในการเข้าถึงและมีความเหมาะสมสำหรับร้านอาหาร เช่น ใกล้กับที่อยู่อาศัยหรือใกล้กับทางแยก

 2. การเลือกเมนูอาหาร การเลือกเมนูอาหารที่มีความน่าสนใจและเหมาะสมสำหรับตลาดเป็นสิ่งสำคัญ ควรพิจารณาถึงรสชาติและความหลากหลายของเมนู การเลือกเมนูอาหารที่มีคุณภาพและสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตจะช่วยให้ร้านอาหารของคุณเป็นที่นิยมในตลาด

 3. การจัดการสต๊าฟ สต๊าฟเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินธุรกิจร้านอาหาร ควรมีการจัดการสต๊าฟที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในการทำอาหาร และการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงความรู้และทักษะของพนักงานจะช่วยให้ร้านอาหารของคุณมีคุณภาพและความน่าสนใจ

 1. การบริการลูกค้า การบริการลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ของร้านอาหาร ควรมีการบริการลูกค้าที่มีคุณภาพและมีความสุภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าของร้านอาหารและช่วยสร้างความสุขในการรับประทานอาหารของลูกค้าได้

 2. การสร้างบรรยากาศ การสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมสำหรับร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญ เช่น การตกแต่งร้านอาหารด้วยอิฐโม่หินหรือเครื่องมือเก่า สามารถเพิ่มความโดดเด่นและความน่าสนใจในร้านอาหารของคุณ

 3. การเลือกอุปกรณ์ การเลือกอุปกรณ์สำหรับร้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้มีผลต่อคุณภาพของอาหาร ควรเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน เช่น อุปกรณ์ครัว เครื่องดื่ม และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

 4. การจัดการการเงิน การจัดการการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดร้านอาหารเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ควรจัดทำงบการเงินและบันทึกการเงินอย่างถูกต้องและเป็นระบบ และการจัดการภาษีอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ตามกฎหมาย

 5. การตลาด การตลาดเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดร้านอาหาร เนื่องจากความสำเร็จในการขายอาหารขึ้นอยู่กับการเชื่อมโยงกับตลาด ควรสร้างความต้องการของลูกค้าด้วยการใช้กลยุทธ์ตลาดที่เหมาะสม เช่น การใช้สื่อสังคมออนไลน์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด

 1. การบันทึกข้อมูลลูกค้า การบันทึกข้อมูลลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร้านอาหารของคุณมีความสำเร็จในการตลาดและการขาย ควรบันทึกข้อมูลลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและใช้ข้อมูลนี้ในการปรับปรุงและประเมินผลการขาย

 2. การตรวจสอบและปรับปรุง การตรวจสอบและปรับปรุงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร ควรตรวจสอบการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาการดำเนินธุรกิจของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลตอบแทนในธุรกิจของคุณ

สำหรับการเปิดร้านอาหารเป็นกิจการเจ้าของคนเดียว ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดธุรกิจและพัฒนาธุรกิจให้มีความสำเร็จในอนาคต

กิจการเจ้าของคนเดียวคืออะไร

กิจการเจ้าของคนเดียว หมายถึง ธุรกิจหรือกิจการที่เป็นเอกชน และเป็นผู้ก่อตั้งและควบคุมธุรกิจเองโดยไม่ต้องมีผู้ร่วมเป็นเจ้าของหรือบริหารร่วม ซึ่งอาจเป็นกิจการที่ขึ้นต้นจากความคิดและความสามารถของเจ้าของธุรกิจหรือทีมงานของเขา หรือมาจากการซื้อกิจการที่มีอยู่แล้ว

ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวกันจะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจทุกด้านของธุรกิจ เช่น การวางแผนธุรกิจ การตลาด การจัดการการเงิน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการติดตามผลตอบแทนของธุรกิจ

การเป็นเจ้าของกิจการเดียวมีข้อดีหลายอย่าง เช่น ความอิสระในการตัดสินใจ การควบคุมธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ และสามารถสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตาม การเป็นเจ้าของกิจการเดียวกันก็มีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ต้องมีการวางแผนอย่างถูกต้องและการจัดการทรัพยากรให้เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงในการเปิดธุรกิจเป็นอย่างมาก

กิจการเจ้าของคนเดียว ข้อดี ข้อเสีย

การเป็นเจ้าของกิจการเดียวมีข้อดีและข้อเสียต่างๆ ดังนี้

ข้อดีของการเป็นเจ้าของกิจการเดียว

 1. ความอิสระในการตัดสินใจ ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวมีอิสระในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ เช่น การวางแผนธุรกิจ การตลาด การจัดการการเงิน และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 2. การควบคุมธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวมีอำนาจในการควบคุมธุรกิจแบบเต็มรูปแบบ โดยไม่ต้องสนใจถึงความเหมาะสมในการตัดสินใจตามมติชนและการสนับสนุนอื่น ๆ

 3. ความสามารถในการสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวสามารถสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ โดยให้การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนและการส่งเสริมการขายที่เหมาะสม

 4. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวสามารถปรับปรุงธุรกิจและการทำงานได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ และสามารถรับรู้และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้ดี

 5. มีความสนุกสนานในการทำงาน ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวมีความสนุกสนานในการทำงานและการสร้างองค์กรของตนเอง

ข้อเสียของการเป็นเจ้าของกิจการเดียว

 1. ความเสี่ยงสูง การเป็นเจ้าของกิจการเดียวเสี่ยงต่อการเสียเงินหรือล้มละลายของธุรกิจได้ง่ายๆ ในกรณีที่ไม่มีการวางแผนธุรกิจ การจัดการการเงิน และการจัดการธุรกิจอย่างถูกต้อง

 2. ไม่มีการแบ่งปันความรับผิดชอบ ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวต้องรับผิดชอบทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจ ไม่มีการแบ่งปันความรับผิดชอบกับผู้อื่น

 3. ต้องทำงานหลายตำแหน่ง ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวต้องรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจหลายตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดการการเงิน การตลาด และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

 4. หลายครั้งต้องทำงานทั้งวันทั้งคืน ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวบางครั้งอาจต้องทำงานหลายตำแหน่งและทำงานทั้งวันทั้งคืน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้

 5. ความเหนื่อยล้าทางกายและจิตใจ ผู้เป็นเจ้าของกิจการเดียวมีความเหนื่อยล้าทางกายและจิตใจ เนื่องจากต้องรับผิดชอบทั้งหมดในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนธุรกิจ การจัดการการเงิน และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

กิจการเจ้าของคนเดียว จดทะเบียน

การจดทะเบียนกิจการเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่ต้องการเปิดกิจการเจ้าของคนเดียวควรทำ เพราะจดทะเบียนกิจการจะช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นทางการ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารหรือผู้ให้กู้เงินได้ง่ายขึ้นด้วย

การจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียวจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. บุคคลธรรมดา คือ การจดทะเบียนกิจการโดยใช้ชื่อส่วนบุคคลของเจ้าของธุรกิจ โดยต้องสมัครสิทธิ์ในการใช้ชื่อกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจดทะเบียนกิจการที่สำนักงานพาณิชย์ใกล้เคียง

 2. นิติบุคคล คือ การจดทะเบียนกิจการโดยใช้ชื่อของนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยต้องติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อขอจดทะเบียนธุรกิจ และดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลที่สำนักงานพาณิชย์

ในการจดทะเบียนกิจการเจ้าของคนเดียวจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศและสถานที่ตั้งของธุรกิจ และต้องเสียค่าใช้จ่ายตามค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่กำหนดไว้

ธุรกิจเจ้าของคนเดียว มีร้านอะไรบ้าง

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวมีหลากหลายประเภทของธุรกิจที่คุณสามารถเปิดได้ โดยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทดังนี้

 1. ร้านค้าขายสินค้า เช่น ร้านขายเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า อุปกรณ์สำหรับการใช้งาน เครื่องดื่ม หรืออาหาร และอื่นๆ

 2. ร้านบริการ เช่น ร้านทำผม ร้านทำเล็บ ร้านสปา ร้านนวดไทย ร้านเสริมสวย หรือร้านอื่นๆ ที่ให้บริการแก่ลูกค้า

 3. ธุรกิจออนไลน์ เช่น ร้านค้าออนไลน์ ร้านอาหารออนไลน์ ธุรกิจรับส่งอาหาร หรือธุรกิจการเข้าเกม

 4. ธุรกิจการบ้าน เช่น ธุรกิจทำความสะอาดบ้าน ธุรกิจเพาะปลูกพืช หรือธุรกิจประเภทอื่นๆ ที่สามารถทำได้ในบ้าน

 5. การให้บริการออนไลน์ เช่น ธุรกิจเขียนบทความ การสอนภาษา หรือการให้คำปรึกษาทางการเงิน

 6. การบริหารจัดการ เช่น บริการจัดการบัญชี บริการประกันภัย หรือบริการประเมินมูลค่า

 7. การให้บริการสุขภาพ เช่น ธุรกิจการค้าอาหารเสริม ธุรกิจการผลิตเครื่องสำอาง หรือธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ

ธุรกิจเจ้าของคนเดียวนั้นมีหลากหลายประเภทเพียงเท่านั้น คุณสามารถ

กิจการเจ้าของคนเดียว ต้องเสียภาษี อะไรบ้าง

เมื่อคุณมีธุรกิจเป็นเจ้าของคนเดียว คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีตามกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ ซึ่งภาษีที่คุณต้องเสียจะขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและกฎหมายภาษีของประเทศที่คุณทำธุรกิจอยู่ อย่างไรก็ตาม ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเจ้าของคนเดียวมีหลายประเภทดังนี้

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้เป็นภาษีที่ต้องชำระในกรณีที่รายได้ของคุณมากกว่าเงินได้ต่อปีที่ได้รับการกำหนดไว้โดยกฎหมายภาษีของประเทศ คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มการเสียภาษีเงินได้ให้เจ้าหน้าที่ภาษีท้องถิ่น

 2. ภาษีอากรแสตมป์ ภาษีอากรแสตมป์เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือการโอนทรัพย์สิน รวมถึงธุรกิจเจ้าของคนเดียวด้วย ภาษีอากรแสตมป์จะชำระตามจำนวนที่ขายหรือโอนทรัพย์สิน

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่ต้องเสียเมื่อคุณขายสินค้าหรือบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องรวมอยู่ในราคาขายของสินค้าหรือบริการ

 4. ภาษีท้องถิ่น ภาษีท้องถิ่นเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าหรือบริการภายในพื้นที่ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงแรม ภาษีอาหารและเครื่องดื่ม ภาษีขนม ฯลฯ ภาษีท้องถิ่นต้องรวมอยู่ในราคาขายของสินค้าหรือบริการ

 5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีที่ต้องชำระในกรณีที่ธุรกิจของคุณมีรายได้มากกว่าประเมินการของเจ้าหน้าที่ภาษี ภาษีธุรกิจเฉพาะจะคำนวณตามเปอร์เซ็นต์ของรายได้หรือมูลค่าเพิ่ม

 6. อื่นๆ ภาษีอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้แก่ ภาษีส่วนบุคคล ภาษีโรงเรียน ภาษีโครงการพิเศษ และอื่นๆ

การชำระภาษีของธุรกิจเจ้าของคนเดียวจะต้องเรียนรู้กฎหมายภาษีและกฎข้อบังคับภาษีของประเทศที่คุณทำธุรกิจอยู่ คุณควรเรียนรู้วิธีการส่งเสริมการชำระภาษีของธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเงินเพิ่มเติมในอนาคต โดยการรวบรวมเอกสารที่สอดคล้องกับกฎหมายภาษีและการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีช่วยในการจัดการภาษี

เปิดกิจการเจ้าของคน เดียว

การจัดตั้ง กิจ การ เจ้า ของ คน เดียว
กิจการ เจ้า ของ คน เดียวเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีมากที่สุดในประเทศไทย ดังนั้นการจัดตั้งจึงสามารถทำได้โดยง่าย เพียงเตรียมเอกสารสำคัญ เช่น คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ประกอบกิจการ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จะออก “ใบทะเบียนพาณิชย์” ให้กับเจ้าของกิจการเพื่อนำไปติดในสถานที่ประกอบธุรกิจ และต้องติดตั้งบนพื้นที่ที่เห็นได้สะดวก เช่นบนผนังของร้านค้าหรือบนหน้าเว็บไซต์ของกิจการ พร้อมทั้งต้องทำป้ายชื่อร้านให้ตรงกับชื่อในใบจดทะเบียนพาณิชย์ ดังกล่าว

กิจการ เจ้าของคนเดียว เสียภาษีอย่างไร

 

ธุรกิจ เจ้า ของ คน เดียวนั้นถือว่าเป็นหนึ่งเดียวกับเจ้าของกิจการ มีสถานะทางกฎหมายเป็น “บุคคลธรรมดา” เจ้าของกิจการจึงมีหน้าที่ที่จะต้องยื่นแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และถ้าหากธุรกิจเข้าข่ายที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ เจ้าของก็มีความจำเป็นที่จะต้องทำการจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย

การประกอบการ เจ้า ของ คน เดียวนั้นต้องเสียภาษีการค้าเป็นรายเดือน และต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกปีละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง ตามแต่ประเภทกิจการ

กิจการเจ้าของคนเดียวเสียภาษีอย่างไร

กิจการ เจ้า ของ คน เดียวเสียภาษีอย่างไร

กิจการ เจ้า ของ คนเดียว จดทะเบียน พาณิชย์ ที่ไหน

 

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ไปยื่นขอจดทะเบียนที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ประกอบการเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบแล้วจะออก ใบทะเบียนพาณิชย์ ให้เจ้าของกิจการ
ต้องยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้เริ่มประกอบการ กิจการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาทและปรับต่อเนื่องอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะได้จดทะเบียน การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องเสียค่าธรรมเนียม 50 บาท

กิจการเจ้าของคนเดียวจดทะเบียนที่ไหน

กิจการเจ้า ของ คน เดียว จดทะเบียนที่ไหน

รูปแบบ ธุรกิจเจ้าของคนเดียว

ด้วยความสะดวกของการจัดตั้งกิจการ เจ้า ของ คนเ ดียว เนื่องจากเป็นรูปแบบธุรกิจที่มีอิสระ มีความคล่องตัวในการทำงานสูง ขั้นตอนการจดทะเบียนไม่ยุ่งยากสามารถกระทำได้ด้วยตนเอง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ประกอบการส่วนมากนิยมจัดตั้งธุรกิจประเภทนี้มากกว่าจดทะเบียนในรูปบริษัท อย่างไรก็ตามการจดทะเบียนเป็นเจ้า ของกิจากรคนเดียวยังมีข้อจำกัดในด้านต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบการต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน ดังนี้

1. ความรับผิดชอบหนี้สิน

กิจการ เจ้า ของ คน เดียว หากดำเนินธุรกิจมีกำไร เจ้า ของกิจการจะได้ผลตอบแทนเต็มที่เนื่องจากไม่ต้องแบ่งผลประโยชน์กับหุ้นส่วน แต่เมื่อกิจการขาดทุนหรือยกเลิกกิจการ เจ้า ของ ธุรกิจจะเป็นบุคคลเดียวที่มีหน้าที่รับผิดชอบหนี้สินแบบไม่จำกัด ซึ่งอาจต้องสูญเสียทั้งเงินลงทุนและรับผิดชอบนำสินทรัพย์ส่วนตัวมาชดใช้หนี้ต่างๆที่เกิดขึ้น หากทรัพย์สินของกิจการไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้

2. ข้อจำกัดด้านการดำเนินการ

แม้ว่ากิจการ เจ้า ของ คน เดียวจะมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานต่างๆเต็มที่ แต่ก็มีอัตราความล้มเหลวที่สูงเนื่องจากพึ่งความสามารถของผู้ประกอบการเพียงคนเดียว ซึ่งอาจไม่มีความชำนาญในบางเรื่อง เช่นเรื่องบัญชี การขนส่งจากต่างประเทศ ทำให้อาจเกิดการบริหารงานผิดพลาด ธุรกิจอาจล้มเหลาวได้ อีกทั้งการขยายกิจการโดยการกู้ยืมเงินจากธนาคารกระทำได้ยาก เนื่องจากพึ่งภาพลักษณ์ความมั่นคงของเจ้า ของเพียงอย่างเดียว ซึ่งมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าธุรกิจแบบห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด

3. ผลประโยชน์ทางด้านภาษี

ข้อดีของกิจการ เจ้า ของ คน เดียว ในด้านภาษี คือ มีข้อจำกัดทางกฏหมายน้อย จึงไม่ต้องแสดงงบการเงินต่อกรมสรรพากรทุกสิ้นงวดบัญชีเพื่อเสียภาษี แต่ใช้วิธีแบบเหมาจ่ายเสียภาษีในรูปแบบบุคคลธรรมดา (ภงด.90 และ ภงด.94) โดยคิดเป็นรายได้รวมของเจ้า ของกิจการ จึงลดภาระในการทำบัญชีและค่าใช้จ่ายรับรองงบการเงินสำหรับผู้สอบบัญชี แต่กิจการ เจ้า ของ คน เดียว จะมีอายุการดำเนินกิจการที่จำกัด หากเจ้า ของกิจการตายหรือไร้ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ธุรกิจก็จะสิ้นสุดลง

ข้อดีข้อเสียกิจการเจ้าของคนเดียว

กิจการเจ้าของ คนเดียว มีอะไรบ้าง

ดังนั้น แม้กิจการ เจ้า ของ คน เดียวจะเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่ง่ายและสะดวกต่อการจัดตั้ง เหมาะสมกับธุรกิจเริ่มต้นอย่าง SME ในปัจจุบัน แต่ก็มีข้อจำกัดในหลายๆด้านที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นการศึกษา ทำความเข้าใจและตัดสินใจชั่งน้ำหนักระหว่าง ข้อดีและข้อเสีย ของการดำเนินธุรกิจในแต่ละรูปแบบและเลือกได้เหมาะสมกับกิจการของตน จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจเป็นอันดับแรกหากคิดจะดำเนินธุรกิจ

ข้อดี กิจการ เจ้า ของคนเดียว

 1. ง่ายและสะดวกในกาจัดตั้ง คือ ถ้าผู้ประกอบการมีทุนมีความรู้ในธุรกิจที่ทำ ก็สามารถดำเนินการได้โดยง่าย
 2. มีอิสระในการดำเนินงาน คือ ผู้ประกอบการจะตัดสินใจในด้านต่างๆ แต่เพียงผู้เดียวสามารถใช้ความรู้และวิจารณญาณส่วนตัวได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเสียวเวลาปรึกษาหารือกับผู้อื่น ทำให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน
 3. ได้รับผลกำไรคนเดียว คือ ผู้ประกอบการไม่ต้องแบ่งปันผลกำไรให้คนอื่น สามารถนำเงินไปลงทุนขยายกิจการด้านต่างๆได้
 4. มีข้อบังคับทางกฏหมายน้อย คือ ถ้าจะตั้งป็นร้านค้าก็เพียงแต่จดทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ ก็ถูกต้องตามกฏหมายแล้ว ส่วนกิจการที่ไม่มีที่ตั้งแน่นอน เช่นหาบเร่ รถเข็น ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียน
 5. เลิกกิจการได้ง่าย ถ้าผู้ประกอบการต้องการจะเลิกกิจการสามารถทำไดโดยง่าย เช่น เลิกกิจการไปเลย หรือขยายกิจการ

ข้อเสีย กิจการเจ้าของคนเดียว

 1. เจ้า ของกิจการรับผิดชอบไม่มีที่สิ้นสุดคนเดียว การประกอบกิจการแบบนี้ ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบในภาระต่างๆ โดยไม่จำกัด
  มีทุนจำกัดและยากที่จะหาทุนมาเพิ่มเติม เนื่องจากกิจการมีขนาดเล็ก การกู้ยืมทำได้ยาก
 2. ความสามรถในการคิดและการบริหารงานมีจำกัด เนื่องจากบริหารงานคนเดียว เป้นภาระที่ค่อนข้างหนัก และยังมีข้อจำกัดในเรื่องเวลา ความคิด แรงงาน
 3. ขยายต่อเนื่องในการดำเนินงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ เนื่องจากสุขภาพไม่ดี
ตัวอย่าง กิจ การ เจ้าของ คน เดียว

ข้อดี ข้อเสีย รูปแบบธุรกิจ อื่นๆ

Click to rate this post!
[Total: 220 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )