อาชีพเสริมสวย

5 อาชีพ เสริมสวย ลักษณะธุรกิจ กลยุทธ์

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

ธุรกิจร้านเสริมสวย

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจร้านเสริมสวย ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

ธุรกิจร้าน เสริมสวย ถือ เป็นธุรกิจประเภท บริการ ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมสาธารณสุข มาตรา 2 วรรค 5 ธุรกิจเสริมสวย หมายถึง ธุรกิจที่ตกแต่งรูปลักษณ์ความสวยงามภายนอกของลูกค้าโดยการดูแลใบหน้า เส้นผม และผิวพรรณ เป็นต้น และยังเป็นธุรกิจที่คนไทยสามารถประกอบกิจการได้ ทั้งในรูปแบบ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลท สามารถประกอบอาชีพได้เลยโดยไม่ต้องใบอณุญาต

ธุรกิจร้านเสริมสวย

อาชีพช่างเสริมสวย

ช่าง เสริม สวย ( Beautician) คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสริมสวยครบวงจรตั้งแต่การ แต่งหน้า การแต่งผม การดูแลผิวพรรณ การนวด การทำเล็บ เพื่อส่งเสริมบุคลิกลักษณะของลูกค้าให้ดีขึ้น ด้วยการดูแลผิวพรรณ โดยใช้น้ำยา ครีมหรือโคลนพิเศษ ทาและนวดเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต ทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่น ชะลอรอยย่น ขจัดริ้วรอย ด่างดำ บริเวณหน้า คอ แขน ขาตลอดจนร่างกาย ด้วยการนวดน้ำมัน และอบไอน้ำ การแต่งหน้า จัดแต่งรูปคิ้วบนใบหน้า เสริมความงาม ใช้เครื่องสำอางตกแต่งให้เข้ากับลักษณะงานที่ลูกค้าต้องไปปรากฎตัว การแต่งผม ดูแลตั้งแต่ให้คำแนะนำรูปทรงของผมที่เหมาะรับกับใบหน้า ตัด หวี ดัด ย้อมสีผม ระบายสีผม สระ นวดหนังศีรษะ อบไอน้ำ หรือ หมัก และการเป่าผมให้แห้ง จากนั้นแต่งให้เข้ารูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการ การแต่งเล็บ ให้การบริการตัดแต่งทำเล็บมือ เล็บเท้าให้สะอาด ทาสีตามสมัยนิยม และเคลือบเล็บให้แข็งแรง นอกจากนี้ยังต้องเตรียมจัดซื้อหาอุปกรณ์เสริมความงามทุกชนิดให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

ช่างเสริมสวยมีคุณสมบัติอย่างไร
ช่าง เสริมสวยมีคุณสมบัติอย่างไร

ลักษณะอาชีพช่าง เสริมสวย

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมสาธารณสุข แบ่ง ลักษณะร้าน เสริมสวยไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 1.) ผิวพรรณ 2.) เล็บมือและเล็บเท้า 3.) การแต่งหน้าและแต่งหน้าละคร และ 4.) ทุกด้าน

โดยมีขอบเขตการให้บริการได้ ดังนี้ 

ประเภทที่ ลักษณะอาชีพ ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ
1 เสริมสวยผิวพรรณ ธุรกิจที่ให้บริการวิเคราะห์สภาพผิว ดูแลผิว กำจัดขน และดูแลคิ้ว โดยไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือยา
2 เสริมสวยเล็บมือและเล็บเท้า ธุรกิจที่ให้บริการดูแลและตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า
3 เสริมสวยการแต่งหน้า ธุรกิจที่ให้บริการแต่งหน้าและการแต่งหน้าละครด้วยเครื่องสำอาง สำหรับใบหน้า ร่างกาย และการดูแลคิ้ว โดยไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือยา
4 เสริมสวยทุกด้วน ธุรกิจที่ให้บริการทุกประเภทข้างต้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้าน เสริมสวย 

 1. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
 2. กระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509. ผู้ประกอบการในสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หากได้มีการจัดการสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และได้รับใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ช่าง เสริมสวยต้องเรียนสายอะไร

อาชีพ ช่าง เสริมสวยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขอแค่ต้องเข้ารับการอบรมจากสถาบันเสริมสวยเป็นระยะเวลา 6 เดือน

การออกใบอนุญาตช่าง เสริมสวย

บุคคลที่ต้องการขอออกใบอนุญาตช่าง เสริมสวย ต้องยื่นเอกสารต่อ ผู้ว่าราชการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต เพื่อขอรับใบอนุญาตช่าง เสริมสวย

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบคำขอใบอนุญาตช่าง เสริมสวย จำนวน 1 ฉบับ (รวมถึงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์)
 • ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ รับรองว่าผู้ขออนุญาตไม่เป็นผู้ป่วยทางจิต มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

ประเภทใบรับรอง

บุคคลที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้านเสริมสวยจากสถานศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เทียบเท่า หรือสูงกว่าโรงเรียนมัธยมปลายในระดับทางวิชาการ สำเนาประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

บุคคลที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้านเสริมสวยหรือการตัดผมอย่างน้อย 1 ปี จากโรงเรียนมัธยมปลายพิเศษ โรงเรียนมัธยมปลายด้านวิชาชีพ หรือโรงเรียนมัธยมปลายตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานและมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนอื่น ๆที่เทียบเคียงกับโรงเรียนมัธยมปลายด้านวิชาชีพ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ธุรกิจเสริมสวย
ธุรกิจเสริมสวย

ช่าง เสริมสวยมีคุณสมบัติอย่างไร 

 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่าง เสริมสวยต้องเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมทั้งกายและจิตใจ กิริยามารยาทเรียบร้อยและรู้จักเอาใจผู้ใช้บริการ
 2. มีใจรักงานบริการ ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม
 3. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้า
 4. มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เนื่องจากวันหยุดของลูกค้าส่วนใหญ่คือวันทำงานของช่าง เสริมสวย

เหตุผลที่อยากเป็นช่างเสริม สวย 

 • เป็นงานที่มีความหลากหลายที่ต้องพบเจอลูกค้า เพราะว่าได้ทำหลายอย่าง สักคิว ตัดผม เคมี แต่งหน้า ไม่ได้ทำงานจำเจ 
 • เป็นอาชีพที่หุ่นยนต์ยังทำแทนไม่ได้
 • มีคนใช้บริการอยู่ตลอดเวลา

กลยุทธ์ร้าน เสริมสวย

 1. ทำเลที่ตั้งของร้านอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน
 2. เตรียมเงินลงทุนให้เหมาะสม
 3. มีประสบการณ์ในธุรกิจเสริมสวยและงานบริการ
 4. เพิ่มรายได้ด้วยการขายผลิตภัณฑ์เสริม
 5. รักษามาตรฐานและคุณภาพ
 6. เอาใจใส่ บริการที่ดี สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้
 7. การตกแต่งและสร้างบรรยากาศร้านให้สวยทันสมัย
 8. ใส่ใจในการบริการและปลอดภัยอยู่เสมอ

กลยุทธ์ร้านเสริมสวย

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

บุคคลธรรมดา ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีและครึ่งปี (ภ.ง.ด.90 และ 94)
 • หากมีรายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

นิติบุคคล ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี และ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.50 และ 51)
 • หากมีรายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

หากมีป้ายร้าน ผู้ประกอบธุรกิจที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือแสดงป้ายใหม่ จะต้องชำระภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 15 วัน และจะต้องยื่นชำระภาษีป้ายทุกปีที่ยังติดตั้งป้าย

สถานที่ขออนุญาต

 • กรุงเทพฯ ยื่นขอ ณ สำนักงานเขตที่ป้ายนั้นตั้งอยู่
 • ต่างจังหวัด ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือสุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดูแลพื้นที่ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

รับทำบัญชีร้านเสริมสวย

อาชีพเสริมสวย

เสริมสวยใกล้ฉัน

เสริมสวย ภาษาอังกฤษ

รายการเสริมสวยมีอะไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top