อาชีพเสริมสวย

รับทำบัญชี.COM | อาชีพร้านเสริมสวยเสริมความงามทำสีผมทำเล็บ

ธุรกิจร้านเสริมสวย

รับทำบัญชี ร้านเสริมสวย บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจร้านเสริมสวย ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ขาดคนทำบัญชี ภาษี ปิดงบการเงิน ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) 

 • ที่อยู่ 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email  9622104@gmail.com
 • Line Official Account @e200
 • ราคา เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน 

ธุรกิจร้านเสริมสวย ถือ เป็นธุรกิจประเภท บริการ ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมสาธารณสุข มาตรา 2 วรรค 5 ธุรกิจเสริมสวย หมายถึง ธุรกิจที่ตกแต่งรูปลักษณ์ความสวยงามภายนอกของลูกค้าโดยการดูแลใบหน้า เส้นผม และผิวพรรณ เป็นต้น และยังเป็นธุรกิจที่คนไทยสามารถประกอบกิจการได้ ทั้งในรูปแบบ บุคคลธรรมดา และ นิติบุคคลท สามารถประกอบอาชีพได้เลยโดยไม่ต้องใบอณุญาต

ธุรกิจร้านเสริมสวย

อาชีพช่างเสริมสวย

ช่าง เสริม สวย ( Beautician) คือ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เสริมสวยครบวงจรตั้งแต่การ แต่งหน้า การแต่งผม การดูแลผิวพรรณ การนวด การทำเล็บ เพื่อส่งเสริมบุคลิกลักษณะของลูกค้าให้ดีขึ้น ด้วยการดูแลผิวพรรณ โดยใช้น้ำยา ครีมหรือโคลนพิเศษ ทาและนวดเพื่อกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต ทำให้ผิวหน้าชุ่มชื่น ชะลอรอยย่น ขจัดริ้วรอย ด่างดำ บริเวณหน้า คอ แขน ขาตลอดจนร่างกาย ด้วยการนวดน้ำมัน และอบไอน้ำ การแต่งหน้า จัดแต่งรูปคิ้วบนใบหน้า เสริมความงาม ใช้เครื่องสำอางตกแต่งให้เข้ากับลักษณะงานที่ลูกค้าต้องไปปรากฎตัว การแต่งผม ดูแลตั้งแต่ให้คำแนะนำรูปทรงของผมที่เหมาะรับกับใบหน้า ตัด หวี ดัด ย้อมสีผม ระบายสีผม สระ นวดหนังศีรษะ อบไอน้ำ หรือ หมัก และการเป่าผมให้แห้ง จากนั้นแต่งให้เข้ารูปทรงตามที่ลูกค้าต้องการ การแต่งเล็บ ให้การบริการตัดแต่งทำเล็บมือ เล็บเท้าให้สะอาด ทาสีตามสมัยนิยม และเคลือบเล็บให้แข็งแรง นอกจากนี้ยังต้องเตรียมจัดซื้อหาอุปกรณ์เสริมความงามทุกชนิดให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

ช่างเสริมสวยมีคุณสมบัติอย่างไร

ช่าง เสริมสวยมีคุณสมบัติอย่างไร

ลักษณะอาชีพช่าง เสริมสวย

ตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมสาธารณสุข แบ่ง ลักษณะร้าน เสริมสวยไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 1.) ผิวพรรณ 2.) เล็บมือและเล็บเท้า 3.) การแต่งหน้าและแต่งหน้าละคร และ 4.) ทุกด้าน

โดยมีขอบเขตการให้บริการได้ ดังนี้ 

ประเภทที่ ลักษณะอาชีพ ขอบเขตการดำเนินธุรกิจ
1 เสริมสวยผิวพรรณ ธุรกิจที่ให้บริการวิเคราะห์สภาพผิว ดูแลผิว กำจัดขน และดูแลคิ้ว โดยไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือยา
2 เสริมสวยเล็บมือและเล็บเท้า ธุรกิจที่ให้บริการดูแลและตกแต่งเล็บมือและเล็บเท้า
3 เสริมสวยการแต่งหน้า ธุรกิจที่ให้บริการแต่งหน้าและการแต่งหน้าละครด้วยเครื่องสำอาง สำหรับใบหน้า ร่างกาย และการดูแลคิ้ว โดยไม่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือยา
4 เสริมสวยทุกด้วน ธุรกิจที่ให้บริการทุกประเภทข้างต้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร้าน เสริมสวย 

 1. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
 2. กระทรวงสาธารณสุข

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509. ผู้ประกอบการในสถานประกอบกิจการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หากได้มีการจัดการสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข และได้รับใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

ช่าง เสริมสวยต้องเรียนสายอะไร

อาชีพ ช่าง เสริมสวยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาขอแค่ต้องเข้ารับการอบรมจากสถาบันเสริมสวยเป็นระยะเวลา 6 เดือน

การออกใบอนุญาตช่าง เสริมสวย

บุคคลที่ต้องการขอออกใบอนุญาตช่าง เสริมสวย ต้องยื่นเอกสารต่อ ผู้ว่าราชการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขต เพื่อขอรับใบอนุญาตช่าง เสริมสวย

เอกสารที่ต้องใช้

 • แบบคำขอใบอนุญาตช่าง เสริมสวย จำนวน 1 ฉบับ (รวมถึงแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์)
 • ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ รับรองว่าผู้ขออนุญาตไม่เป็นผู้ป่วยทางจิต มีอายุไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

ประเภทใบรับรอง

บุคคลที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้านเสริมสวยจากสถานศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เทียบเท่า หรือสูงกว่าโรงเรียนมัธยมปลายในระดับทางวิชาการ สำเนาประกาศนียบัตรรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ

บุคคลที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้านเสริมสวยหรือการตัดผมอย่างน้อย 1 ปี จากโรงเรียนมัธยมปลายพิเศษ โรงเรียนมัธยมปลายด้านวิชาชีพ หรือโรงเรียนมัธยมปลายตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐานและมัธยมศึกษา หรือโรงเรียนอื่น ๆที่เทียบเคียงกับโรงเรียนมัธยมปลายด้านวิชาชีพ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

ธุรกิจเสริมสวย

ธุรกิจเสริมสวย

ช่าง เสริมสวยมีคุณสมบัติอย่างไร 

 1. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ช่าง เสริมสวยต้องเป็นผู้มีความสุภาพอ่อนน้อมทั้งกายและจิตใจ กิริยามารยาทเรียบร้อยและรู้จักเอาใจผู้ใช้บริการ
 2. มีใจรักงานบริการ ให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม
 3. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อลูกค้า
 4. มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน เนื่องจากวันหยุดของลูกค้าส่วนใหญ่คือวันทำงานของช่าง เสริมสวย

เหตุผลที่อยากเป็นช่างเสริม สวย 

 • เป็นงานที่มีความหลากหลายที่ต้องพบเจอลูกค้า เพราะว่าได้ทำหลายอย่าง สักคิว ตัดผม เคมี แต่งหน้า ไม่ได้ทำงานจำเจ 
 • เป็นอาชีพที่หุ่นยนต์ยังทำแทนไม่ได้
 • มีคนใช้บริการอยู่ตลอดเวลา

กลยุทธ์ร้าน เสริมสวย

 1. ทำเลที่ตั้งของร้านอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน
 2. เตรียมเงินลงทุนให้เหมาะสม
 3. มีประสบการณ์ในธุรกิจเสริมสวยและงานบริการ
 4. เพิ่มรายได้ด้วยการขายผลิตภัณฑ์เสริม
 5. รักษามาตรฐานและคุณภาพ
 6. เอาใจใส่ บริการที่ดี สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้
 7. การตกแต่งและสร้างบรรยากาศร้านให้สวยทันสมัย
 8. ใส่ใจในการบริการและปลอดภัยอยู่เสมอ

กลยุทธ์ร้านเสริมสวย

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

บุคคลธรรมดา ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีและครึ่งปี (ภ.ง.ด.90 และ 94)
 • หากมีรายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

นิติบุคคล ต้องยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรต่อ สรรพากรพื้นที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ

 • ต้องยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจำปี และ ครึ่งปี (ภ.ง.ด.50 และ 51)
 • หากมีรายได้เกิน 1,800,000 ต่อปี ต้องยื่นชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบ ภ.พ. 30

หากมีป้ายร้าน ผู้ประกอบธุรกิจที่ติดตั้งป้ายใหม่ หรือแสดงป้ายใหม่ จะต้องชำระภาษีป้ายต่อเจ้าพนักงาน ภายใน 15 วัน และจะต้องยื่นชำระภาษีป้ายทุกปีที่ยังติดตั้งป้าย

สถานที่ขออนุญาต

 • กรุงเทพฯ ยื่นขอ ณ สำนักงานเขตที่ป้ายนั้นตั้งอยู่
 • ต่างจังหวัด ยื่นขอ ณ สำนักงานเทศบาล หรือสุขาภิบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งดูแลพื้นที่ที่ป้ายนั้นติดตั้งอยู่

รับทำบัญชีร้านเสริมสวย

อาชีพเสริมสวย

อาชีพเสริมสวยคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและปรับปรุงความสวยของบุคคล ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างอาชีพเสริมสวยที่คุณอาจสนใจ

 1. เสริมสวยทางกายภาพ ผู้สนใจสามารถเป็นที่ปรึกษาทางกายภาพเพื่อช่วยลดน้ำหนักหรือเพิ่มกล้ามเนื้อ หรือเป็นผู้สอนออกกำลังกายเพื่อช่วยคนอื่นในการสร้างร่างกายที่ดี

 2. ทำเล็บ ช่างทำเล็บมืออาชีพทำงานในร้านเสริมสวยเพื่อให้บริการทำเล็บ รวมถึงการทำเล็บเจลหรือทำเล็บอินเทรนด์ต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีการดูแลและปรับปรุงความสวยของมือ

 3. เสริมสวยผม ช่างทำผมมืออาชีพทำงานในร้านเสริมสวยเพื่อให้บริการทำผม รวมถึงการทำสีผม ตัดผม หรือทำทรงผมตามความต้องการของลูกค้า

 4. การแต่งหน้า ช่างแต่งหน้ามืออาชีพทำงานในร้านเสริมสวยหรือสปาเพื่อให้บริการแต่งหน้า รวมถึงการทำเครื่องสำอางและการดูแลผิวพรรณ เพื่อให้ลูกค้ามีลุคค่าและความเป็นสวยงาม

 5. การสปาและการนวด นวดไทยหรือนวดสปาเป็นอาชีพเสริมสวยที่นิยม เป็นการให้บริการนวดและการดูแลร่างกายเพื่อผ่อนคลาย ลดความเครียด และเพิ่มความผ่อนคลาย

 6. การออกแบบแฟชั่น การออกแบบแฟชั่นเป็นอาชีพที่ให้ความสวยงามและสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบเสื้อผ้า รองเท้า หรือแอคเซสซอรี่อื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้ามีสไตล์และความเป็นส่วนตัว

นี่เป็นแค่ตัวอย่างเล็ก ๆ ของอาชีพเสริมสวยที่คุณสามารถพิจารณาได้ คุณสามารถเลือกอาชีพที่เข้ากับความสนใจและความถนัดของคุณได้เสมอ

เสริมสวย ภาษาอังกฤษ

Beauty Enhancement

รายการเสริมสวยมีอะไรบ้าง

นี่คือรายการเสริมสวยที่คุณสามารถพิจารณาได้

 1. Hair Treatment – การดูแลผมเพื่อเสริมความแข็งแรงและความงามของเส้นผม รวมถึงการทำเซรามิกส์ ผมไฟเบอร์ หรือเคลือบสีผม

 2. Facial Treatment – การดูแลหน้าเพื่อเสริมความสดใสและผิวหน้าที่ดูอ่อนเยาว์ รวมถึงการทำคอลลาเจน หน้ากากผิว หรือการผ่าตัดเลเซอร์ในการลบริ้วรอย

 3. Nail Care – การดูแลเล็บเพื่อเสริมความแข็งแรงและความสวยงามของเล็บ รวมถึงการทำเล็บเจลหรือทาสีเล็บ

 4. Body Treatment – การดูแลร่างกายเพื่อเสริมความกระชับและความเรียบเนียนของผิว รวมถึงการทำสปา การผ่านไฟฟ้า หรือการนวด

 5. Makeup Services – การให้บริการแต่งหน้าเพื่อเสริมความงามและความประณีตของใบหน้า รวมถึงการทำแต่งหน้าสำหรับงานแต่งหรืองานเฉลิมฉลอง

 6. Aesthetic Procedures – การทำกระชับผิวหน้า ลดริ้วรอย หรือเพิ่มปริมาณในบริเวณใบหน้าด้วยกระบวนการเสริมสวยทางเอสเทติก

 7. Spa Services – การให้บริการสปาเพื่อผ่อนคลายและความผ่อนคลายของร่างกาย รวมถึงการทำการบำรุงผิวและการนวดแผนไทย

 8. Weight Loss Programs – โปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อเสริมความสวยงามและสุขภาพ รวมถึงการให้คำปรึกษาทางโภชนาการและการออกกำลังกาย

อีกมากมาย รายการเสริมสวยจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล คุณสามารถเลือกใช้บริการเสริมสวยที่ตรงกับความต้องการและความสะดวกสบายของคุณได้

อาชีพเสริมสวย ข้อดี ข้อเสีย

เสนอข้อดีและข้อเสียของอาชีพเสริมสวยต่อไปนี้

ข้อดีของอาชีพเสริมสวย

 1. สร้างรายได้เสริม การทำงานในอาชีพเสริมสวยสามารถช่วยเพิ่มรายได้เสริมให้กับบุคคลที่มีความสามารถและทักษะในด้านนั้น ๆ ซึ่งสามารถทำงานเสริมเป็นงานพาร์ทไทม์หรือธุรกิจส่วนตัวได้

 2. ความคุ้มค่าและความพึงพอใจในการทำงาน การทำงานในอาชีพเสริมสวยเป็นทางเลือกสำหรับบุคคลที่สนใจในด้านความสวยและการดูแลตนเอง การทำงานในสาขาที่สนใจและมีความสุขอาจช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจในการทำงาน

 3. โอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ การทำงานในอาชีพเสริมสวยมีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความสวยงาม ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถและเป็นพื้นฐานในการเติบโตอาชีพ

ข้อเสียของอาชีพเสริมสวย

 1. ค่าลงทุนในการศึกษาและอบรม อาชีพเสริมสวยอาจต้องการการศึกษาและอบรมเพิ่มเติมในด้านนั้น ซึ่งอาจต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ

 2. การแข่งขันในตลาด อาชีพเสริมสวยมีการแข่งขันที่สูงในตลาด เนื่องจากมีจำนวนผู้ที่สนใจและประกอบอาชีพด้านนี้มากขึ้น ทำให้ต้องมีความสามารถและความเชี่ยวชาญที่ยิ่งใหญ่เพื่อนำเสนอบริการที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาด

 3. ต้องการความอดทนและการทำงานที่ยืดหยุ่น การทำงานในอาชีพเสริมสวยอาจต้องมีความอดทนและความยืดหยุ่นในการจัดการกับลูกค้าที่มีความต้องการและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้บ่อยครั้ง อาจต้องปรับตัวตามเวลาและความต้องการของลูกค้า

 4. ความเสี่ยงทางธุรกิจ เหมือนกับธุรกิจใด ๆ อาชีพเสริมสวยก็มีความเสี่ยงทางธุรกิจ เช่น ความสำเร็จของธุรกิจขึ้นกับการทำงานและความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างลูกค้าประจำและการแข่งขันในตลาดก็เป็นที่ยากลำบากบางครั้ง

การพิจารณาข้อดีและข้อเสียของอาชีพเสริมสวยเป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคุณ ควรให้คำนึงถึงความสนใจส่วนตัวและแนวโน้มตลาดในด้านนี้เพื่อตัดสินใจที่ดีที่สุด

ตารางรายรับรายจ่าย อาชีพเสริมสวย

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของตารางรายรับรายจ่ายสำหรับอาชีพเสริมสวย

 
รายการ รายรับ รายจ่าย
ค่าบริการทำผม xxxxxx
ค่าบริการทำเล็บ xxxxxx
ค่าบริการทำสปา xxxxxx
ค่าบริการทำแต่งหน้า xxxxxx
ค่าบริการสปาผิวหน้า xxxxxx
ค่าสินค้าและวัตถุดิบ xxxxxx
ค่าบริการสนับสนุนธุรกิจ xxxxxx
ค่าเช่าพื้นที่ xxxxxx
ค่าสื่อโฆษณาและการตลาด xxxxxx
ค่าบริการที่อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ xxxxxx
รวมรายรับ xxxxxx  
รวมรายจ่าย   xxxxxx
กำไร (ขาดทุน)   xxxxxx

ตารางด้านบนแสดงรายรับและรายจ่ายสำหรับอาชีพเสริมสวย โดยรายรับมาจากค่าบริการต่าง ๆ ที่ให้กับลูกค้า ส่วนรายจ่ายจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกิจ เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากรายรับ จะได้กำไรหรือขาดทุนที่แสดงในตารางด้านล่าง

คุณสามารถปรับแต่งตารางตามความเหมาะสมและความต้องการของอาชีพเสริมสวยของคุณได้

SWOT Analysis ร้านเสริมสวย

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของ SWOT Analysis สำหรับร้านเสริมสวย

  ข้อแข็ง (Strengths) ข้ออ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
ความชำนาญและความเชี่ยวชาญในการให้บริการเสริมสวย ความต้องการทรัพยากรมากในการให้บริการบางประเภท การเพิ่มความต้องการในการดูแลและเสริมสวยจากลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ การเพิ่มความรู้และทักษะในการให้บริการเสริมสวยใหม่ ๆ  
การดูแลและบริการลูกค้าที่ดี ความจำกัดในการรอรับบริการเนื่องจากความนิ่งเฉียบพลันของตลาด การเติบโตของตลาดเสริมสวยและความคาดหวังในการปรับปรุงการดูแลตนเองของลูกค้า การแข่งขันจากร้านเสริมสวยอื่น ๆ หรือบริการเสริมสวยออนไลน์  
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของบริการและผลลัพธ์ที่ได้ ความจำเป็นต้องเก็บรักษาความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเพิ่มความต้องการในการให้บริการสปาและการนวด ความสำเร็จของการดูแลและบริการเสริมสวยของคู่แข่ง  

SWOT Analysis ช่วยให้คุณวิเคราะห์และประเมินความแข็งแกร่ง ข้ออ่อน โอกาส และอุปสรรคของร้านเสริมสวยได้อย่างครอบคลุม ควรใช้ข้อมูลนี้เพื่อวางแผนและดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดการบริการเสริมสวย

ปก กุ้ง

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )