ธุรกิจโรงแรม

รับทำบัญชี.COM | รูปแบบกิจการโรงแรมในเครือ เจ้าของคนเดียว?

กิจการโรงแรม

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี ธุรกิจโรงแรม โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหาเรื่องบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน

อุตสาหกรรมโรงแรม : ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับโรงแรม!

โรงแรมเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของอุตสาหกรรมการบริการในวงกว้าง โดยให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการที่พักค้างคืน มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจการให้บริการ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดในขอบเขต

กิจการโรงแรม
กิจการโรงแรม

อุตสาหกรรมโรงแรม

อุตสาหกรรมโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวข้องกับที่พักหรือที่พักของแขก ตามคำจำกัดความส่วนใหญ่ อุตสาหกรรมโรงแรมไม่ได้หมายถึงเฉพาะโรงแรมเท่านั้น แต่ยังหมายถึงที่พักค้างคืนในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย เช่น โฮสเทล โมเต็ล อินน์ และเกสต์เฮาส์ อย่างไรก็ตาม โดยปกติจะไม่รวมถึงที่พักระยะยาวหรือถาวร

เนื่องจากลักษณะการบริการของโรงแรมมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยว

กิจการ โรงแรม

คำศัพท์เกี่ยวกับกิจการโรงแรม

 1. ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม หมายความว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัตินี้
 2. ผู้จัดการ หมายความว่าผู้จัดการโรงแรมตามพระราชบัญญัติ
 3. ผู้พัก หมายความว่าคนแดนทางหรือบุคคลอื่นใดที่ใช้บริการที่พักชั่วคราวของโรงแรม
 4. ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
 5. นายทะเบียน หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
 6. Check in หมายถึง การเข้าพัก
 7. check out หมายถึง คืนห้องพัก ก่อนออกจากห้องให้โทรศัพท์แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน ว่าต้องการจะคืนห้อง
 8. Receptionist หรือ Reception แปลว่าพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
 9. Complimentary หมายถึง อภินันทนาการฟรี ไม่คิดค่าบริการ
 10. Term and Conditions หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไข ก่อนเข้าพัก
 11. Accommodation หมายถึง การอำนวยความสะดวก
 12. Facility หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวก
 13. Recreation หมายถึง สถานที่หรือกิจกรรมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

3 รูปแบบธุรกิจโรงแรม

 1. โรงแรมเพื่อการพาณิชย์ หรือโรงแรมแขกพักไม่ประจำ (Commercial or Transient Hotels)

โรงแรมประเภทนี้มีมากกว่าประเภทอื่นๆ ทำเลที่ตั้งอยู่ในเมือง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อธุรกิจ แขกซึ่งพักในโรงแรมดังกล่าวแล้ว เป็นนักธุรกิจ นักท่องเที่ยว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าอยู่เป็นที่พักประจำ

 1. โรงแรมแขกพักประจำ (Residential Hotels) มีวัตถุประสงค์ในการให้แขกเช่าพักอาศัยอยู่ประจำ

มีการจัดห้องอาหารบริการแก่แขกและลูกค้าทั่วไป ทำเลที่ตั้โดยปกติแล้วอยู่ในบริเวณชานเมืองเพื่อเหมาะแก่การเป็นที่พักอาศัย แต่ก็มีบางโรงแรมตั้งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่แขกในการติดต่อการงาน

 1. โรงแรมรีสอร์ท (Resorts  Hotel) มักตั้งอยู่ในบริเวณใกล้ชิดกับธรรมชาติ เพื่อให้แขกได้พักผ่อน

สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง โรงแรมต้องจัดบริการต่างๆ โดยเน้นบริการทางด้านการกีฬา และนันทนาการตลอดจนกิจกรรมในการบันเทิงอื่นๆ ให้กับแขกผู้มาพัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในด้านการพักผ่อนเป็นหลัก

ประเภทโรงแรม

การจัดประเภทของโรงแรม

แบ่งการจัดประเภทออกเป็น 3 หมู่ คือ 1.) การจัดประเภทตามลักษณะการเข้าพัก 2.) การจัดประเภทตามความเป็นเจ้าของ 3.) การจัดประเภทตามขนาด

1.) จัดประเภทตามลักษณะการเข้าพัก

 1. โรงแรมสำหรับเข้าพักชั่วคราว( Transient hotel ) โรงแรมส่วนใหญ่จะจัดเป็นประเภทนี้เนื่องจากเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่เดินทางมาติดต่อธุรกิจ ระยะเวลาการเข้าพักโดยเฉลี่ยจะอยู่ในช่วง 1 คืนถึง 7 คืนเป็นอย่างมาก  โรมแรมประเภทนี้ที่เป็นโรงแรมใหญ่จะให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบถ้วนแก่แขกที่มาพัก
 2. โรงแรมสำหรับเข้าพักประจำ( residential hotel ) เป็นโรงแรมที่ให้เช่าห้องพักในระยะยาวกว่าประเภทแรก เช่น อาจให้เช่าเป็นระยะเวลา1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น

พนักงานตอนรับโรงแรม

2.) จัดประเภทตามความเป็นเจ้าของ

การแบ่งตามความเป็นเจ้าของและการเป็นสมาชิกในสถาบันโรงแรม (Ownership and Affiliation) แยกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

 1. โรงแรมอิสระ คือโรงแรมที่ตำเนินงานเองโดยไม่มีความสัมพันธ์กับธุระกิจอื่น 

โรงแรมบริหารงานอย่างอิสระ (Independent Hotels) โรงแรมประเภทนี้บุคคลคน เดียวหรือคณะบุคคลเป็นเจ้าของ การบริหารงานเป็นอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับโรงแรมอื่นๆ จึงทำให้มีความคล่องตัว และมีอำนาจในการบริหารงาน แต่ก็มีข้อจำกัดในด้านประสบการณ์ในการบริหารงาน การสร้างเครือข่ายด้าน การตลาด และการขยายธุรกิจในอนาคต 

 1. โรงแรมในเครือ แบ่งเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทจะเป็นเจ้าของโรงแรมหลายแห่งซึ่งใช้ชื่อเดียวกันโดยมีผู้จัดการโรงแรมรายงานต่อสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานกางของบริษัท ปกติบริษัทใหญ่จะกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับโรงแรมทั้งหมดที่อยู่ในเครือ รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจในเรื่องที่ใหญ่และสำคัญ เช่น การตัดสินใจลงทุน ฯลฯ

โรงแรมเครือข่าย (Chain Hotels) โรงแรมเครือข่ายจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 • การบริหารโดยบริษัทแม่ (Parent Company) โรงแรมเครือข่ายในลักษณะนี้ ทรัพย์สิน การบริหารงาน เป็นของบริษัทแม่ทั้งหมด 
 • การบริหารโดยพันธสัญญา (Management Contract) เป็นรูปแบบหนึ่งของ การบริการโรงแรมแบบเครือข่าย ทรัพย์สินในการจัดสร้างโรงแรมเป็นของบุคคลภายนอกบริษัทแม่ แต่ต้องการ ใช้ระบบการบริหารงานแบบเครือข่าย 
 • การบริหารงานแบบแฟรนไชส์ (Franchise Groups) ระบบแฟรนไชส์จะวาง ระบบการจัดการบริหารหน้าที่ของบุคลากร การวางแผนพัฒนาองค์กร ระบบการตลาดออกแบบในการตกแต่ง โรงแรม การใช้วัสดุอุปกรณ์ และการวางระบบงานบริการให้ได้มาตรฐาน เจ้าของธุรกิจโรงแรมในระบบแฟรน ไชส์มีสิทธิ และอ านาจในการจัดการแต่ต้องสอดคล้องกับข้อตกลงซึ่งให้ไว้กับระบบแฟรนไชส์ การจัดแบ่งประเภทของโรงแรมดังกล่าวแล้ว ยังไม่มีข้อตกลงสากล ดังนั้นการจัดแบ่งประเภท จึงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้จัดประเภทว่าใช้หลักการอะไร เช่น การเข้าพักอาศัย ที่ตั้ง ของโรงแรม การบริการ การบริหาร ราคาห้องพัก ขนาดของโรงแรม หรือหลักการอื่นๆ 

ตัวอย่าง โรงแรมเครือข่าย

 • Hilton โรงแรมในเครือเช่น Hilton, Double tree, Conrad, Waldorf Astoria
 • Starwood โรงแรมในเครือเช่น W Hotels, Westin, Sheraton, St. Regis, Le Meridien ภายหลังควบรวมกับ Marriott
 • AccorHotels โรงแรมในเครือเช่น Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel, Pullman, Swissotel เป็นต้น

เข้าพักโรงแรม

3.) จัดประเภทตามตามขนาด

การจัดประเภทตาขนาดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าใช้มาตราฐานไหนในการจัด โดยใช้เกณฑ์ขนาดห้อง จำนวนห้อง พื้นที่ห้อง แต่ปกติการวัดโดยทั้วไปเมื่อแบ่งแล้วก็จะแบ่งออกได้เป็น 3 ขนาด คือ 1.) ขนาดเล็ก 2.) ขนาดกลาง และ 3.) ขนาดใหญ่

ขนาดของโรงแรมอาจใช้จำนวนห้องพักเป็นเครื่องวัดโดยอาจจัดประเภทดังนี้

 • โรงแรมชนาดเล็ก ได้แก่โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักน้อยกว่า 100 ห้อง
 • โรงแรมขนาดกลาง ได้แก่โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักมากกว่า 100 ห้อง แต่ไม่เกิน 300 ห้อง
 • โรงแรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 300ห้องขึ้นไป

เครดิต : revfine.com  / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ / old.elearning.yru.ac.th / sme.go.th

รับทำบัญชี ธุรกิจโรงแรม
รับทำบัญชี ธุรกิจโรงแรม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )