ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่?

Click to rate this post! [Total: 22 Average: 5] ในหน้าน …

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 22 Average: 5]

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่


ไม่ค่ะ เพราะว่าเรายังจดทะเบียนจัดตั้งยังไม่เรียบร้อย ถือว่าเรายังเป็นบุคคลธรรมดา ยังไม่มีสิทธิหัก ณ ที่จ่าย

ค่าจ้างจดทะเบียนหรือค่าบริการที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ไม่ได้ถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายในปกติ แต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจต้องรายงานในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายในบัญชีและการเงินของบริษัทใหม่เมื่อทำการบัญชีและรายงานภาษี

ค่าจ้างจดทะเบียนและค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทใหม่ส่วนใหญ่จะถูกนำมาคิดลงในรายได้ของบริษัทในระยะเวลาที่กำหนด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจถูกคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการสร้างฐานรากและโครงสร้างที่ใช้ในธุรกิจ และจะถูกใช้ในการกำหนดภาษีอากรและประมาณการภาษี

อย่างไรก็ตาม, ควรตรวจสอบกับหน่วยงานภาษีหรือนิติบุคคลท้องถิ่นเพื่อข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับเกี่ยวกับข้อกำหนดและกฎระเบียบในพื้นที่ที่คุณตั้งบริษัทใหม่ เนื่องจากกฎหมายและกฎระเบียบภาษีอากรอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และประเทศ การปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือนิติบุคคลอาจจะเป็นประโยชน์ในกรณีนี้เพื่อให้คุณทราบถึงข้อกำหนดและข้อบังคับที่เป็นผลบังคับใช้ในพื้นที่ของคุณ

ผลิตสื่อออนไลน์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจออนไลน์ที่มาแรง ตัวอย่างธุรกิจส่วนตัว การทําธุรกิจออนไลน์ มีขั้นตอนอะไรบ้าง เริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ การทําธุรกิจออนไลน์ มีอะไรบ้าง ธุรกิจส่วนตัวเล็กๆ แนวคิด การทําธุรกิจออนไลน์

ไวน์ ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

หัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจไวน์ ธุรกิจไวน์ในไทย ตัวแทนขายไวน์ แฟ รน ไช ส์ ร้านไวน์ ลงทุนไวน์ เซลล์ ขายไวน์ ขายไวน์ออนไลน์ นํา เข้าไวน์ ออนไลน์

ช้อปปิ้ง SHOPEE รับจ่าย โดน ภาษีย้อนหลัง?

หัก ณ ที่จ่าย ขายของใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง สมัคร shopee ขายของ มือใหม่ ขายของใน shopee  ขายของใน shopee ส่งของยังไง เปิดร้านใน shopee เสียค่าอะไรบ้าง ขายของใน shopee ขายอะไรดี ขายของใน shopee ได้เงินยังไง เปิดร้านใน shopee 
การปรับปรุงเงินลงทุน

ปรับปรุงเงินลงทุน ตามความต้องการตลาด?

เงินลงทุน บันทึกบัญชียังไง การบันทึกบัญชีเงิน ลงทุน ในตราสารหนี้ การบันทึกบัญชีเงิน ลงทุน ชั่วคราว ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน ภาษาอังกฤษ ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อยู่หมวดไหน การบันทึกบัญชีเงิน ลงทุน ระยะยาว การวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนในหลักทรัพย์ อยู่หมวดไหน

เมล็ดพันธุ์ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชของประเทศไทย การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

วิธีการตลาดสินค้าออนไลน์ ไม่เห็นความเสี่ยง?

ตัวอย่างตลาดออนไลน์ ตลาดออนไลน์ หมายถึง การตลาดออนไลน์ มีอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ มีองค์ประกอบอะไรบ้าง การตลาดออนไลน์ หมายถึง ทําการตลาดออนไลน์ ให้ได้ผล ประโยชน์ของการตลาดออนไลน์ การตลาดออนไลน์

เสี่ยง! 2•บริษัทขนส่งสินค้า ไม่หักณที่จ่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บริษัทขนส่ง j&t บริษัทขนส่งแฟลช บริษัทขนส่งมีอะไรบ้าง บริษัทขนส่งโลจิสติกส์ รายชื่อบริษัทขนส่งในประเทศไทย บริษัทขนส่งพัสดุ บริษัทขนส่งต่างประเทศ บริษัทขนส่งสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top