ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่

3 ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่

Click to rate this post!
[Total: 153 Average: 5]

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่

ค่าจ้างจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ ต้องหักภาษีหรือไม่


ไม่ค่ะ เพราะว่าเรายังจดทะเบียนจัดตั้งยังไม่เรียบร้อย ถือว่าเรายังเป็นบุคคลธรรมดา ยังไม่มีสิทธิหัก ณ ที่จ่าย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top