40% หักค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์
[Total: 133 Average: 5]

ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สามารถหักค่าเสื่อมและค่าสึกหรอได้เท่าไหร่ ?

++++ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์หักค่าเสื่อมราคาเบื้องต้นได้ ร้อยละ 40 ในวันที่ได้สินทรัพย์ ส่วนที่เหลือหักค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน (ไม่น้อยกว่า 3 รอบบัญชี) ++++

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top